Maa- ja metsätalousministeriö, Dnro 857/103/2017, Taina Väre

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi koulujakelutuesta kevätlukukaudelle 2018

Ehdotuksen tarkoituksena on säätää markkinajärjestelylain nojalla valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätkaudelle 2018. Lausunnolla oleva ehdotus vastaa pääosin sisällöltään 1.8.2017 voimaantullutta maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta syyslukukaudella 2017 annettua valtioneuvoston asetusta (402/2017).

Asetusehdotuksessa on muutoksia mm. tukikelpoisten tuotteiden luetteloon sekä hedelmien ja vihannesten tukikauteen. Kuntaliitto toteaa, että EU:n koulujakelutuen tavoitteet, maataloustuotteiden käytön lisääminen sekä terveellisten ruokailutottumusten edistäminen, ovat kannatettavia ja linjassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja ruokakulttuurin edistämistavoitteiden kanssa. On tärkeä, että tukea voidaan kohdentaa esim. satokausien mukaan, jolloin kotimainen ja paikallinen tuotteiden tarjontaa on ja tuotteiden hinnat ovat kilpailukykyisiä. Kuten esityksessä on arvioitu, tukikauden pidentäminen voi parantaa edunsaajien, mm. kuntien mahdollisuutta hyödyntää tukijärjestelmää.

Kuntaliitto on aiemmissa koulujakelutukea koskevissa lausunnoissa todennut, että koulujakelutuen tulisi olla käytettävissä myös kotimaisiin, läheltä saataviin tuotteisiin ja lyhyen toimitusketjun hankintoihin. Asetusluonnoksessa (§1) esitetään, että tukikelpoisiin tuotteisiin lisätään appelsiinit, banaanit, klementiinit ja mandariinit. Tukikelpoisten tuotteiden listan osalta tärkeää on, että listalla on ulkomaisten hedelmien lisäksi useita vaihtoehtoisia kotimaisia tuotteita. Kuten asetusehdotuksessa todetaankin, kunta tekee lopullisen valinnan omien strategisten linjausten perusteella.

Kannatettava on myös esitys, että tukikelpoisia tuotteita voitaisiin jakaa tavallisten kouluaterioiden yhteydessä, jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.  

SUOMEN KUNTALIITTO RY

Jarkko Huovinen                                                             Taina Väre

Johtaja, Alueet ja yhdyskunnat                                        Erityisasiantuntija

 

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!