Lausunto valtiovarainministeriön Vero-osastolle 13.8.2013, dnro 2412/90/2013, Jukka Hakola

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Liitteenä Kuntaliiton valtiovarainministeriön Vero-osastolle 13.8.2013 antama lausunto Luonnoksesta hallituksen esitykseksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n muuttamisesta, dnro 2412/90/2013, Jukka Hakola.

tags