Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 12.11.2014, dnro 4599/90/2014, M.Antila, L.Eskelinen, M.Kallio-Savela, P.Väisänen-Haapanen

Luonnos HE eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta

​Lausunto "Luonnos HE esitykseksi eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta" ohessa pdf-liitteenä.

tags