Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 17.4.2013, dnro 1491/90/2013, Anneli Kangasvieri, Marja Lahtinen

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014 - 2017

Lausunto 17.4.2013, dnro 1491/90/2013 ohessa liitteenä.

tags