Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 22.4.2014, dnro 1744/90/2014, Marja Lahtinen ja Juha Karvonen

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2015- 2018

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 22.4.2014, dnro 1744/90/2014. 
Lausunto ohessa pdf-liitteenä.