Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle 25.4.2013, dnro 1598/90/2013, Ilari Soosalu

VNS 3 ja 4/2013 VP Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014-2017

​Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle 25.4.2013, VNS 3 ja 4/2013 VP valtioneuvoston selonteko eduskunnalle valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014-2017 on pdf-dokumenttina Liiteet-osiossa.

tags