Lausunto eduskunnan valiovarainvaliokunnalle 28.4.2014, dnro 1920/90/2014, Ilari Soosalu ja Minna Punakallio

VNS 4/2014 VP Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015-2018

​Kuntaliiton antama lausunto VNS 4/2014 VP Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015-2018 eduskunnan valiovarainvaliokunnalle 28.4.2014, dnro 1920/90/2014, Ilari Soosalu ja Minna Punakallio, löytyy pdf-dokumenttina Liitteet-osiosta.

tags