Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle 26.5.2014, dnro 1689/90/2014, Ilari Soosalu ja Minna Punakallio

VSN 4/2014 Vp Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015-2018 - Kiinteistöverotulojen leikkaaminen kunnilta 2015

​Kuntaliiton 26.5.2014 antama lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle, dnro 1689/90/2014, VNS 4/2014 VP Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015-2018 löytyy pdf-dokumenttina Liitteet-osiosta.

Tämä lausunto sisältää lisämateriaalia aiemmin 22.4.2014 annettuun lausuntoon.

tags