Lausunto Filha ry:lle STM:n tilauksesta 4.12.2019 (852/03/2019) Päivi Koivuranta

Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2020

Filha ry on STM:n tilauksesta ja yhteistyössä valtakunnallisen asiantuntijaryhmän kanssa päivittänyt Valtakunnallisen tuberkuloosiohjelman vuodelta 2013 ja pyytää siitä nyt lausuntoa Suomen Kuntaliitolta.

Ohjelman päivittämiselle on selkeä tarve. Tartuntatautilaki uudistettiin vuonna 2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi uuden suosituksen tuberkuloosin tartunnanjäljityksestä ja maahanmuuttajien terveystarkastuksista samana vuonna. Lisäksi useita kansainvälisiä suosituksia ja hoitolinjauksia on uudistettu. Myös maamme tuberkuloositilanne on muuttunut.

Tuberkuloosin torjunnan vastuunjako ja organisaatio on päivitetty asianmukaisesti tartuntatautilain mukaiseksi. Tartuntatautilain muutokset ilmenevät ohjeeseen liitetyistä lakipykälistä, mutta käytännön kannalta olisi ehkä paikallaan esittää tärkeimmistä muutoksista myös tiivistelmä.

Maahanmuuttajiin liittyvät tiedot on koottu lukuun 10. Siellä olevaan Paperittomat -kohtaan tulisi lisätä tietoja kuntien paperittomille tarjoamista palveluista, koska heidän on mahdollista saada muitakin kuin kiireellisiä terveyspalveluja. Helsinki on vuonna 2018 alkanut tarjota paperittomille kiireellisen sairaanhoidon lisäksi välttämättömiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Alle 18-vuotiaat ja raskaana olevat saavat samat terveydenhuollon palvelut kuin helsinkiläiset. Myös Espoo on laajentanut paperittomien palvelut Helsingin käytäntöjen mukaisiksi. Välttämättömällä sairaanhoidolla tarkoitetaan hoitoa, joka terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan ei voi odottaa henkilön paluuta kotimaahansa. Kiireellinen ja välttämätön hoito on määritelty Kelan sivuilla.

Kokonaisuutena ohjelma on selkeä ja helppolukuinen. Lukuisat taulukot ja kuvat helpottavat sen soveltamista käytännön työssä. Jäsennystä on edellisestä versiosta muutettu. Omiin lukuihinsa on koottu mm. ohjeet lapsen tuberkuloosista ja tuberkuloositarkastuksista tietyissä riskiryhmissä sekä HIV-infektioon liittyvät asiat, mikä on hyvin perusteltua käyttäjien kannalta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Päivi Koivuranta
hallintoylilääkäri

 

tags