Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 15.9.2021 (861/03.01.00/2021), Sari Raassina

Hallituksen esitys sairasvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä ja pitää sitä perusteltuna.

Covid-tartuntojen määrän ennustettavuus on ollut vaikeaa ja vaikka tilanne tällä hetkellä- mm. rokotekattavuuden kasvun vuoksi- vaikuttaa olevan hallinnassa, mahdolliset uudet virusvariantit voivat nopeasti vaikuttaa testaustarpeen lisääntymiseen. On myös todennäköistä, että jo nyt kahden rokoteannoksen saaneiden rokotesuojaa joudutaan täydentämään kolmannella rokotteella. Siksi on perusteltua, että terveyspalveluiden koko resurssia voidaan joustavasti hyödyntää epidemian hoidossa. 

Kuntaliitto kuitenkin huomauttaa, että valtion vuoden 2022 talousarvion yhteydessä on varattava riittävä kokonaisrahoitus pandemiasta aiheutuneiden suorien ja välillisten kustannusten kattamiseksi.

Suomen Kuntaliitto ry

Sari Raassina
hallintoylilääkäri
 

tags
Sari Raassina

Sari Raassina

Johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö
Sote-yksikkö
+358 9 771 2808, +358 50 523 2808
Vastuualueet
  • erikoissairaanhoito ja päivystys
  • laatu- ja lääkeasiat
  • terveydenhuollon EU-kysymykset