Kuntaliiton lausunto työ-ja elinkeinoministeriölle 18.3.2021 (149/03.01.00/2021), Ari Korhonen

Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon toimintapolitiikan ja kansallisen ohjelman päivittäminen sekä ympäristövaikutusten arviointi

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen.

Kuntaliitto katsoo tärkeäksi, että laadittaessa toimintapolitiikkaa käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon osalta erityisesti kohdassa ”väestön ja työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta” tehdään yhteistyötä ja varataan lausuntomahdollisuudet niille kunnille, kuntien radioaktiivisia laitteita käyttäville tai jätehuollon toimijoille sekä muille paikallisille tahoille, joita asia läheisesti voi koskea.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää viestintään, jotta mahdollisessa vaaratilanteessa oikea tilannekuva välittyy oikeille tahoille oikea-aikaisesti ja että suunnitelmat on yhteensovitettu paikallisten toimijoiden suunnitelmiin.

Suomen Kuntaliitto ry

Ari Korhonen
varautumisen ja turvallisuuden asiantuntija

tags
Ari Korhonen

Ari Korhonen

Varautumisen ja turvallisuuden asiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2533, +358 44 797 1550
Vastuualueet
  • kuntien varautuminen ja turvallisuus