Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 12.8.2021 (715/03.01.00/2021), Kauko Hartikainen

Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista vuosille 2022-2023

Kanta-palvelut ovat hyödyllisiä ja ne osaltaan tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa.  
Suomen Kuntaliitto kokee kuitenkin, että tällaiset valtion asettamat velvoitekäytännöt pitäisi maksaa valtion budjetista. Ministeriöiden kanssa käydyissä neuvotteluissa näitä LPY:n kanssa yhdessä esittämiämme vaatimuksia ei kuitenkaan ole asetuksessa huomioitu.  

Asetus on tarkoitus asettaa kahdeksi vuodeksi. Siinä kuitenkin todetaan, että vuoden 2021 käyttäjämaksujen yli- tai alijäämä otetaan käyttäjäryhmäkohtaisesti huomioon vuoden 2023 käyttömaksuissa. Sen mukaisesti vuoden 2023 maksuosuudet saattavat siis muuttua asetuksessa mainituista maksuosuuksista. Tämän vuoksi edellytämme, että asetukseen lisätään maininta: Mikäli vuoden 2023 maksuosuudet muuttuvat, ne tulee käsitellä maksujaossa. 

Eduskunta on hyväksynyt, että 1.1.2023 sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Tämän mukaisesti asetuksessa pitää erikseen mainita, että vuoden 2023 alusta julkisen terveydenhuollon palvelunantajien maksut peritään hyvinvointialueilta.  

Asetusluonnoksen mukaan valtion laitosten maksu peritään asiakasmäärän mukaisesti käyttämällä verrokkilukuna julkisen sektorin asukaskohtaista kustannusta. Suuri osa kunnan asukkaista ei kuitenkaan käytä vuosittain terveydenhuollon palveluita, joten kustannus tulisi laskea käyttämällä vertailulukuna julkisia terveydenhuollon palveluita käyttäneiden asiakkaiden mukaista kustannusta.

Suomen Kuntaliitto ry

Tarja Myllärinen                                  Kauko Hartikainen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat            erityisasiantuntija

tags