Lausunto 30.11.2021 (1026/03.01.00/2021) Tommi Maasilta

Luonnos kansalliseksi pölyttäjästrategiaksi

Yleistä 

Kuntaliitto oli edustettuna pölyttäjästrategiaehdotuksen ja toimenpidesuunnitelman tehneessä työryhmässä ja yhtyy pääosiltaan sen tuloksiin.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan Suomen kansallisen pölyttäjästrategian ja toimenpidesuunnitelman tavoitteet ovat tärkeitä ja toimenpide-ehdotukset kokonaisuutena tarkastellen kannatettavia.

Kunnat toimivat pölyttäjästrategian toteutuksessa maankäyttäjinä. Toimenpiteeksi rakennetuissa ympäristöissä esitetään pölyttäjille soveltuvien elinympäristöjen määrän lisäämistä sekä laadun parantamista.

Julkisilla viheralueilla tulee edistää kasvinsuojeluaineille ja biosideille vaihtoehtoisten menetelmien ja valmisteiden käyttöä.

Liitteen 1 esitys kansallisen pölyttäjästrategian järjestämisestä ei sisällä seurantaa rakennetuissa ympäristöissä. Jos myöhemmässä vaiheessa nähdään tarpeelliseksi toteuttaa seurantaa myös rakennetuissa ympäristöissä, tulee valtion rahoittaa seurannat täysmääräisesti.

Kuntaliitto muistuttaa, että siltä osin kuin strategian toimenpiteet tuovat kunnille uusia tehtäviä, tulee kuntia koskevaa rahoitusperiaatetta noudattaa. Pölyttäjästrategian toimenpiteiden tuleekin olla kunnille vapaaehtoisia. Kunnat edistävät toimenpiteitä resurssiensa puitteissa, ja kuntien tehtävänä on edistää yleisesti luonnonsuojelua alueellaan.

Viheralueiden pölyttäjäystävälliset suunnittelu- ja hoitokäytännöt ovat osassa kuntia jo normaalia toimintaa. Kuitenkin kunnat ovat resursseiltaan hyvin erilaisia, joten ohjeistuksen ja käytännön työkalujen tuottaminen kunnille ja kaupungeille viheralueiden suunnitteluun ja hoitoon on tärkeää.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tommi Maasilta
Ympäristöpäällikkö

 

 

tags
Tommi Maasilta

Tommi Maasilta

Ympäristöpäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2127, +358 44 558 5405
Vastuualueet
  • Kuntien ympäristöhallinnon seuranta ja kehittäminen
  • Ympäristönsuojelun lainsäädäntö, hallinto ja rahoitus
  • Ympäristön-, luonnon- ja vesiensuojelu
  • Ekologinen kestävyys