Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 26.10.2021 (978/03.01.00/2021), Päivi Väisänen-Haapanen

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Kuntaliitto pitää tarkoituksenmukaisena muuttaa asetuksen 2. pykälää esitetysti vastaamaan muuttunutta sääntelyä. Maksuja tulee voida periä opiskelijalta, joka ei suorita aineopintoja osana oppivelvollisuuskoulutustaan. Maksun enimmäismäärän rajaaminen on kannatettavaa, sillä maksun suuruuden ei tulisi muodostua kohtuuttomaksi.

Huomioitavaksi ruotsinkielisessä asetusmuutoksessa virheellinen ”denna förordning träder i kraft 1. augusti 2021”.

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta                              
Johtaja                        

Päivi Väisänen-Haapanen
Erityisasiantuntija

tags