Lausunto valtioneuvoston kanslialle 21.5.2024 (152/03.01.00/2024) Juha Myllymäki

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtioneuvoston jäsenen tehtävään liittyvästä karenssista sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteaa 
lausuntonaan lausuntopalvelussa  https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=79313158-a775-4d7b-b9c2-ee966779407b
seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston jäsenen tehtävään liittyvästä karenssista. Ministerin oikeutta siirtyä toimikautensa päätyttyä uuteen tehtävään voitaisiin rajoittaa enintään 12 kuukauden määräajaksi. Edellytyksenä on, että hän voisi käyttää tehtävässä salassa pidettävää tai muutoin julkisuudelta rajoitettua tietoa omaksi tai toisen hyväksi. Ilmeisesti sääntelyn ajatuksena on, että karenssilautakunta voi määrätä karenssin vain tapauksessa, jossa valtioneuvoston jäsen on ilmoittanut siirtymisestään toisen työnantajan palvelukseen.

Mahdollisuus karenssin asettamiseen yksittäisessä tapauksessa on 
perusteltua kansalaisten luottamuksen vahvistamiseksi. 

Kuntaliitto pitää perusteltuna ja ehdottoman tärkeänä ehdotuksen 3 §:n 1 momentin 1) kohdan mukaista rajausta, jonka mukaan valtioneuvoston jäsenen ei ole ilmoitettava aikeestaan siirtyä valtion, kunnan, hyvinvointialueen tai muiden kohdassa mainittujen tahojen palvelukseen. 
 

SUOMEN KUNTALIITTO

Juha Myllymäki
lakiasianjohtaja                               

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!