Esiopetus

Sininen maaliroiske oikea ylänurkka

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta voidaan antaa koulussa tai päiväkodissa. Esiopetusta annetaan vähintään 700 h vuodessa (maksimissaan 5 tuntia päivässä). Opetus on maksutonta. Esiopetukseen osallistumisesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998)external link.

Lapsella on oikeus osallistua esiopetuksen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen, jonka toimintaa säätelee varhaiskasvatuslaki. Täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksu, joka perustuu perheen tuloihin (ks. kohdasta "varhaiskasvatus").

Esiopetuksen toimintaa ohjaa lainsäädännön lisäksi Opetushallituksen (2014) julkaisema esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 

Lue lisää:

Esiopetuksen opetusssuunnitelman perusteet

Varhaiskasvatuslaki (540/2018)

Asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018)

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.