Maailmanpyörä

Kuntien ja alueiden muutosajurit 2018-2030

muutosilmiöt - maailmapyöräkuva

Kuntaliiton strategiaprosessin yhteydessä vuonna 2018 päivitettiin kuntiin, alueisiin ja koko Suomen toimintaympäristöön seuraavien 15 vuoden aikana vaikuttavaa muutosajuria (21 kpl) kuten kaupungistuminen, ilmastomuutos ja luonnonvarat sekä uudet demokratian muodot.

Muutosajurit ja niiden kuvaukset on työstetty tutkijoiden ennakointeja tarkastellen meta-analyysin (Koski 2016, 2018) sekä Kuntaliiton asiantuntijoiden ja johdon tekemän yhteisen ennakointi- ja skenaariotyön perusteella.

tags