Peruskoulun uudistaminen

Peruskoulun uudistamiseen tähtäävä Uusi peruskoulu -ohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista. Uusi peruskoulu -ohjelmaa tuetaan yhteensä 90 miljoonalla eurolla vuosina 2016 - 2018. Tutoropettajatoiminnan tavoitteena on tukea kouluja ja opettajia koulujen muutostyössä. Tutoropettajatyöhön on myönnetty 7,5 miljoonaa euroa noin 250 kunnalle ja 40 muulle opetuksenjärjestäjälle. Tarkoituksena on tukea ja neuvoa muita opettajia uusien opetussuunnitelmien käyttöönotossa ja uusien, myös digitaalisten, oppimisympäristöjen hyödyntämisessä opetuksessa ja muussa koulun toiminnassa.

Valtakunnallista tutortoimintaa on edeltänyt hyviä kokeiluja eri kunnissa, jotka ovat olleet esikuvana kärkihankkeen toiminnalle.

Linkkinä olevalla videolla kerron tutoropettajuuden hyvistä käytänteistä kunnissa. Lisäksi tutoropettajamuistioon on koottu hyviä käytänteitä eri kunnista.