Pääekonomistin palsta:

Kehysriihessä päätettiin kuntien tukemisesta

Pääekonomisti Minna Punakallio

Nopeasti pandemiaksi ympäri maailmaa yltynyt koronakriisi ja sen taloudelliset vaikutukset varjostivat vuoden 2020 huhtikuun alun kehysriihtä. Kehysriihipäätöksissään hallitus keskittyi koronakriisin taloudellisten vaikutusten lieventämiseen valmistellen vuoden 2020 lisätalousarvioissa merkittäviä tukitoimia niin yrityksille, kunnille kuin kansalaisille. Päätösten seurauksena valtion velkaantuminen nousee jyrkästi. Kehysriihessä päivitettiin myös kansantalouden ja julkisen talouden näkymät lähivuosille. Varsinaiset talousennusteet, julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalousohjelma julkaistaan 16.4.2020.

Koronakriisi laskee kuluvana vuonna merkittävästi niin valtion kuin kuntienkin verotuloja. Myös menojen ennakoidaan lisääntyvän. Kehysriihessä hallitus linjasi, että se osallistuu koronasta kunnille aiheutuvien menojen korvaamiseen. Korvausten yhteissumma ja tukikokonaisuus tarkentuvat toukokuun lopussa, jolloin julkaistaan vuoden 2020 kolmas lisätalousarvio. Tukea tullaan myöntämään kunnille ja sairaanhoitopiireille useilla eri perusteilla.

Tässä vaiheessa arvioidaan, että kunnille myönnettävän tuen mittaluokka on vähintään miljardi euroa. Ensiarvioiden mukaan tuki kattaa noin puolet koronakriisin kuntataloutta heikentävästä vaikutuksesta. Sen lisäksi valtio on luvannut, että kunnat eivät joudu koronakriisin vuoksi kriisikuntamenettelyyn. Kunnille myönnettävä tuki on tarpeen, sillä kuntien verotulot ovat kehittyneet heikosti jo usean vuoden ajan. Väestörakenteen ikääntyessä ja väestön keskittyessä kaupunkeihin kuntien menoihin kohdistuu voimakas kasvupaine. Koronan taloudelliset vaikutukset kärjistävät tilannetta edelleen.

Kehysriihi kuntien tukipaketti

Monet kunnat käyvät parhaillaan yt-neuvotteluita, sillä kuntalain mukaan kuntien on katettava määräajassa aikaisempina vuosina taseeseen kertynyt alijäämä. Koronakriisi on sulkenut monia kuntien toimintoja, eikä kaikilla kunnilla ole mahdollisuutta siirtää henkilöstöä uusiin toimintoihin. Ilman lisärahoitusta monien kuntien olisi ollut mahdotonta olla lomauttamatta tai heikentämättä palveluitaan.  

tags