Kuntaliiton vuosikertomus 2017

Kiinteistövero uudistuu kuntien toiveesta

Kiinteistövero

Kunnat ovat viestittäneet Kuntaliitolle vuosien varrella, että kiinteistövero on kokonaisvaltaisen uudistamisen tarpeessa. Vuonna 2017 asia saatiin nytkähtämään eteenpäin, ja kiinteistöverojärjestelmää uudistetaan kahdessa hankkeessa.

– Kunnat ovat pitäneet ongelmallisena sitä, että kiinteistöjen verotusarvot ovat jääneet jälkeen reaalisesta arvonkehityksestä. Aikojen saatossa verotusarvot ovat myös vääristyneet eri alueiden välillä, verotuksen kehittämispäällikkö Jukka Hakola Kuntaliitosta toteaa.

Hanke maapohjien verotusarvojen uudistamiseksi tähtää siihen, että vuonna 2020 maapohjien verotusarvot seuraisivat nykyistä paremmin hintojen muutoksia ja alueelliset erot vastaisivat todellisuutta.

– Kiinteistöjen maapohjien arvostamisen on tarkoitus jatkossa perustua pitkälti alueen kauppahintoihin. Kaupunkien keskusta-alueille, joilla ei voi olla rakentamattomien kiinteistöjen kauppoja, apuun otetaan osakehuoneistojen kauppahintojen kehitys. Näiden tietojen pohjalta luodaan uudenlaisia hinta-alueita, joiden sisällä arvostusta voidaan vielä muokata kertoimilla. Näin voidaan huomioida esimerkiksi rannan läheisyys, kehittämistyössä mukana oleva Jukka Hakola kuvailee.

Lisäksi loppuvuodesta 2017 käynnistyi samanlainen selvityshanke rakennusten arvostuksen korjaamiseksi.

– Rakennusten arvostaminen perustuu rakennuskustannuksiin, mutta taso on jäänyt jälkeen ja eriytynyt alueittain. Rakennusten arvostamisen osalta järjestelmää on tarkoitus yksinkertaistaa huomattavasti nykyisestä.

Tavoitteena on, että rakennuksen verotusarvo määräytyy ainoastaan rakennustyypille määritellyn rakennuskustannusten yksikköhinnan sekä rakennuksen koon ja iän perusteella.

Kuntaliitto tuo kehittämistyöhön asiantuntemuksensa.

– Arvioimme eri malleja, eri laskentapohjia sekä niiden verovaikutuksia kuntiin. Olemme mukana kehittämässä, että uudistuksesta tulee hyvä kunnille ja kuntalaisille.

Muutosten seurauksena kunnilla pitäisi vuonna 2020 olla käytössään huomattavasti nykyistä oikeudenmukaisempi ja läpinäkyvämpi kiinteistöveropohja.

Jukka HakolaJukka Hakola.

Lue lisää kehittämistarinoita vuodelta 2017:

Kuntien ja tulevien maakuntien yhdyspinnat tehtiin näkyviksi: Kuntaliiton muutostuki lähtee asiakkaiden tarpeista

Sotea laajempaa hyvinvointia sparraamassa

lateral-image-left
lateral-image-right
tags