Kuntatalouden tilastot - Kuntien tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien menot ja tulot 1997-2019

Tiedosto sisältää laskelmat kuntien, kuntayhtymien sekä näiden yhteenlasketuista tulos- ja rahoituslaskelmien mukaisista kokonaismenoista ja -tuloista. Laskelmat perustuvat Tilastokeskuksen Taloustilaston tietoihin. Kuntien ja kuntayhtymien keskinäiset erät on eliminoitu vähentämällä palvelujen ostoista ja myyntituloista kuntien laskelmassa myyntitulot muilta kunnilta, kuntayhtymien laskelmassa myyntitulot muilta kuntayhtymiltä sekä koko kuntasektorin laskelmassa lisäksi kuntayhtymien myyntitulot kunnilta ja kuntien myyntitulot kuntayhtymiltä.

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu