Kustannuslaskentaoppaan Excel-taulukot

Kustannuslaskentaoppaan excel-taulukot

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat vertailukelpoista, luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa toimintansa kustannuksista.

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille on käsikirja, jossa annetaan ohjeistusta vertailukelpoiseen hinnoitteluun, kustannusvaikuttavuuden arviointiin sekä kannattavuus- ja investointilaskelmien tekemiseen.

Valmiita excel-pohjaisia laskureita voi käyttää hyväksi muun muassa katetuoton, poistojen, leasingin ja kustannusperusteisen budjetoinnin suunnittelussa ja laskennassa. Laskureihin syötetään lähtöoletukset, joiden pohjalta laskuri tuottaa automaattisesti lopputuloksen. Useimmat laskureista sisältävät myös herkkyystarkastelun, jossa voidaan muuttaa lähtöoletuksia ja tarkastella muutosten vaikutuksia lopputulokseen.

Kustannuslaskentaoppaassa kunnille ja kuntayhtymille esiteltyjen laskentaesimerkkien pohjalta tehtyihin laskureihin voi tutustua täällä.

Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Siniset kikkareet

Tutustu Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteisiin

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.