Kustannuslaskentaoppaan Excel-taulukot

Kustannuslaskentaoppaan excel-taulukot

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat vertailukelpoista, luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa toimintansa kustannuksista.

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille on käsikirja, jossa annetaan ohjeistusta vertailukelpoiseen hinnoitteluun, kustannusvaikuttavuuden arviointiin sekä kannattavuus- ja investointilaskelmien tekemiseen.

Valmiita excel-pohjaisia laskureita voidaan käyttää hyväksi mm. katetuoton, poistojen, leasingin ja kustannusperusteisen budjetoinnin suunnittelussa ja laskennassa. Laskureihin syötetään lähtöoletukset, jonka pohjalta laskuri tuottaa automaattisesti lopputuloksen. Useimmat laskureista sisältävät myös herkkyystarkastelun, jossa voidaan muuttaa lähtöoletuksia ja tarkastella muutosten vaikutuksia lopputulokseen.

Kustannuslaskentaoppaassa kunnille ja kuntayhtymille -teoksessa esiteltyjen laskentaesimerkkien pohjalta tehtyihin laskureihin voit tutustua tällä.  Excel-taulukot löytyvät sivun lopusta Kustannuslaskentaoppaan liitteet-osiosta.

tags
Mikko Mehtonen

Etunimi
Mikko
Sukunimi
Mehtonen
Kehityspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2645
Kännykkä
+358 50 592 8986
Vastuualueet
  • Kuntatalouden tietopohja:
  • Taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • Kustannus- ja painelaskelmat
  • Kuntatieto-ohjelma ja automaattinen talousraportointi
  • Kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu
  • Kuntatalouden kuntokartoitus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
Tilastoasiantuntijat