Kustannuslaskentaoppaan Excel-taulukot

Kustannuslaskentaoppaan excel-taulukot

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat vertailukelpoista, luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa toimintansa kustannuksista.

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille on käsikirja, jossa annetaan ohjeistusta vertailukelpoiseen hinnoitteluun, kustannusvaikuttavuuden arviointiin sekä kannattavuus- ja investointilaskelmien tekemiseen.

Valmiita excel-pohjaisia laskureita voidaan käyttää hyväksi mm. katetuoton, poistojen, leasingin ja kustannusperusteisen budjetoinnin suunnittelussa ja laskennassa. Laskureihin syötetään lähtöoletukset, jonka pohjalta laskuri tuottaa automaattisesti lopputuloksen. Useimmat laskureista sisältävät myös herkkyystarkastelun, jossa voidaan muuttaa lähtöoletuksia ja tarkastella muutosten vaikutuksia lopputulokseen.

Kustannuslaskentaoppaassa kunnille ja kuntayhtymille -teoksessa esiteltyjen laskentaesimerkkien pohjalta tehtyihin laskureihin voit tutustua tällä.  Excel-taulukot löytyvät sivun lopusta Kustannuslaskentaoppaan liitteet-osiosta.

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu