Tutkimushanke

Samankaltaiset kunnat SAKU

Samankaltaiset kunnat SAKU on Kuntaliiton tutkimushanke, jossa on selvitetty tilastollisen menetelmän avulla, mitkä ja miten eri tekijät selittävät kuntien kustannuseroja.

Tutkimustulosten perusteella malli tarjoaa jokaiselle kunnalle mahdollisimman samankaltaiset verrokkikunnat sekä samankaltaisuusprosentin valittujen olosuhde- ja päätöstekijöiden perusteella.

Mallista on julkaistu kaksi pilottia: varhaiskasvatus ja perusopetus. Mallit pureutuvat siihen, miten eri tekijät selittävät edellä mainittujen palveluiden järjestämisen kustannuseroja. Esiopetuksen osalta päädyttiin lopputulemaan, ettei olosuhdemuuttujien selitysvoima ole tarpeeksi suuri luotettavan SAKU-mallin rakentamiseksi.

Tulevaisuudessa SAKU-hanke tarjoaa:

  • Tietoa eri tekijöiden kustannusvaikutuksista
  • Kunnille tiedon samankaltaisista kunnista
  • Pohjaa tehokkuusvertailulle
  • Eväitä rahoitusjärjestelmän kehittämiseen

Hankkeesta kirjoitetut blogit

Pystytäänkö esiopetuksen kustannuseroja selittämään?

Mikä selittää perusopetuksen järjestämisen kustannuseroja?

Mikä vaikuttaa varhaiskasvatuksen kustannuksiin?

Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu
Aaro Hottinen

Aaro Hottinen

Kuntatalouden tilastoasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2251, +358 46 921 0989
Vastuualueet
  • Kuntatalouden tietoaineistojen käsittely, analysointi sekä visualisointi
  • Asiantuntija- ja kehitystehtävät tilastoasioissa