Valtionosuuslaskuri

Kuntaliiton valtionosuuslaskuri on ilmainen työväline kunnan valtionosuusrahoituksen määrän arviointiin.

Valtionosuuslaskuri on keskeinen työväline kunnan talousarvion laadinnassa. Laskurin avulla valtionosuusjärjestelmän kokonaisuuden hahmottaminen helpottuu: täyttäessään laskuria käyttäjä etenee laskennassa automaattisesti osa-alueittain käyden läpi koko valtionosuusrahoituksen kokonaisuuden.

Valtionosuuslaskuri on käytännöllinen väline vuosien ja kuntien välisten vertailujen tekoon. Laskuria voi käyttää myös skenaariolaskelmiin, ja sen avulla voi tarkastella esimerkiksi, miten valtionosuuden määräytymisperusteiden, esimerkiksi asukasmäärien muutokset vaikuttaisivat kunnan saaman valtionosuuden määrään.

Valtionosuuslaskuri löytyy valtionosuuslaskelmat-sivuilta kunkin vuoden kohdalta.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista