Valtionosuuslaskuri

Valtionosuuslaskuri

Kuntaliiton valtionosuuslaskuri on ilmainen työväline kunnan valtionosuusrahoituksen määrän arviointiin.

Valtionosuuslaskuri on keskeinen työväline kunnan talousarvion laadinnassa. Laskurin avulla valtionosuusjärjestelmän kokonaisuuden hahmottaminen helpottuu: täyttäessään laskuria käyttäjä etenee laskennassa automaattisesti osa-alueittain käyden läpi koko valtionosuusrahoituksen kokonaisuuden.

Valtionosuuslaskuri on käytännöllinen väline vuosien ja kuntien välisten vertailujen tekoon. Laskuria voidaan käyttää myös skenaariolaskelmiin ja sen avulla voidaan tarkastella esimerkiksi miten valtionosuuden määräytymisperusteiden, esimerkiksi asukasmäärien muutokset vaikuttaisivat kunnan saaman valtionosuuden määrään.

Tutustu vuoden 2020 valtionosuuksiin ja Valtionosuuslaskuriin täällä.
Laskuri löytyy sivun lopusta liitteet-osiosta.

tags