Valtionosuudet

Valtionosuuslaskelmat

Valtionosuusrahoitus maksetaan kunnalle yhtenä eränä jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä. Kunnalle valtionosuusrahoitus on yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan kunta itse päättää valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä. Valtionosuuspäätökset tehdään varainhoitovuotta edeltävässä joulukuussa. 

Aikasarja kuntien valtionosuuksista vuosina 2010-2019 (excel-tiedosto).

Tässä osiossa käsittelemme valtionosuudet vuosina: 

tags