Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän kautta valtio osallistuu kunnallisten peruspalvelujen rahoitukseen. 

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuksissa sekä tulopohjissa.  

Valtionosuusjärjestelmä

Aikasarja kuntien valtionosuuksista vuosina 2010-2019 (excel-tiedosto)

 1. Valtionosuusjärjestelmä 

2. Valtionosuuslaskelmat 

 3. Kotikuntakorvaukset

4. Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

 

Lisää aiheesta Kuntaliiton verkkopalvelussa:

tags