Tiedote, 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen Sote-uudistus Lapissa -kuntapäivässä 9.9.2014:

Alueelliset erityispiirteet tärkeitä sote-uudistuksessa

(​Kuntaliitto tiedottaa 9.9.2014) Koska sote-uudistuksen toimeenpanoaikataulu on tiukka, kunnissa kannattaa keskustella tuotantoalueiden muodostamisesta ja tulevaisuuden palveluista yhteistyössä oman alueen kuntien kanssa jo nyt. Kunnissa on tehty paljon selvitystyötä uudistuksen aikaisemmissa vaiheissa, jota tässä tilanteessa kannattaa hyödyntää, muistutti Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen Kuntaliiton ja Lapin maakuntaliiton yhteisessä tilaisuudessa Ylläksellä tiistaina.

 

- Pidän todennäköisenä, että tulevaisuudessa sote-palvelujen järjestämiseen liittyvät ratkaisut tulevat olemaan erilaisia eri puolilla Suomea. Lakiluonnoksessa mahdollistetaan erityspiirteiden, kuten pitkien etäisyyksien huomioon ottamisen, mikä on tärkeää esimerkiksi Lapissa.

- Sote-uudistuksella on tavoiteltava entistä vahvempia peruspalveluja. On tärkeää, että kuntakentän todellisuus ja näkemykset tulevat huomioiduksi sote-alueiden päätöksenteossa ja toiminnan organisoinnissa, painotti Haatainen.

Kuntien rooli sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjinä ja tuottajina muuttuu merkittävästi valmisteilla olevan lainsäädännön perusteella.

Sote-uudistuksen esityksen mukaan sote-alue muodostuu nykyisten erityisvastuualueiden eli ERVA-alueiden pohjalta. Kunnilta pyydetään lausunnoissaan kannanottoa mihin sote-alueeseen yksittäinen kunta haluaa kuulua.

- Kuntien näkökulmasta olennaista on tuoda esiin näkemyksiä valtion kanssa tehtävän yhteistyön muodoista, korosti Haatainen.

Keskeisin auki oleva kysymys on Haataisen mukaan palveluja tuottavien tuotanto-alueiden muodostaminen.

- Lain valmisteluun tarvitaan kuntien käytännön kokemuksiin perustuvaa näkemystä peruspalvelujen yhteensovittamisen vahvistamisesta. Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut on tärkeää toteuttaa kuntalaisen näkökulmasta järkevinä kokonaisuuksina.

Haatainen korosti, että Paras-lain mukaisista yhteistoimintaorganisaatioista ei ole mahdollista irrottautua ennen vuoden 2016 loppua. Investointeihin kannattaa suhtautua maltillisesti. 

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, p. 040 3345813

 

Tagit