Tiedote, 

Alueiden komitea istunnossaan:

Alueet näkyvämmin mukaan EU:n ilmastonmuutoksen torjuntaan

(Kuntaliitto tiedottaa 31.1.2014) EU:n Alueiden komitea pitää valitettavana, ettei paikallis- ja alueviranomaisia mainita lainkaan Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita hahmottelevassa vihreässä kirjassa.

​– Paikallis- ja aluetaso ovat keskeisessä asemassa ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa. Siksi komission tulee tukea ja kannustaa jäsenmaiden alueita ilmasto- ja energiatoimenpiteissä kohdennettujen kehittämis- ja rahoitusohjelmien avulla, Alueiden komitean jäsen, Espoon kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Sirpa Hertell totesi komitean täysistunnossa Brysselissä torstaina 30. tammikuuta.

Alueiden komitean hyväksymän lausunnon mukaan EU:n yhteinen, laillisesti sitova kasvihuonekaasujen päästövähennystavoite tulee asettaa 50 prosenttiin vuoden 1990 päästöistä. Päästövähennysten taakanjaosta on sovittava jäsenmaiden kesken erikseen. Uudet kansalliset osatavoitteet on laadittava jäsenmaittain sitoviksi.

EU:n yhteisen, laillisesti sitovan fossiilisen energian tuotantoa koskevan päästökaupan piirissä on reilut 40 prosenttia jäsenmaiden päästöistä.

– Nykyisessä muodossaan päästökauppa ei tuota odotettuja tuloksia, koska hiilidioksidin hinta on liian alhainen. Alueiden komitea suosittaa otettavaksi käyttöön päästövähennystavoitteen lisäksi kaksi sitovaa osatavoitetta, jotka ovat uusiutuva energia ja energiatehokkuus.

Taustaa Alueiden komiteasta

EU:n alueiden komitea on neuvoa-antava elin, jonka päätehtävänä on tuoda esille EU:n lainsäädännön valmistelussa jäsenmaiden kuntien ja alueiden näkökulmat.

Komitea antaa lausuntoja komissiolle, neuvostolle ja parlamentille useista EU-lainsäädännön asioista, kuten aluepolitiikasta ja työllisyys-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöasioista.

Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Lisätietoja:
Sirpa Hertell, p. 050 566 6818 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!