Tiedote, 

Alueiden komitea: Huipputeknologiayrityksille annettava paremmat edellytykset Euroopassa

(Kuntaliitto tiedottaa 8.10.2014) Euroopan unionin alueiden komitea painottaa eilen illalla Brysselissä antamassaan lausunnossaan ”Uusien huipputeknologiayritysten ekosysteemien luomista edistävät toimenpiteet” että ponnisteluja kasvun saavuttamiseksi huipputeknologian piirissä tulee lisätä ja tehostaa huomattavasti.

​- Sähköisten sovellusten kehittämisen parissa työskentelevien henkilöiden määrän ennakoidaan kasvavan Euroopassa vuoden 2013 yhdestä miljoonasta 2,8 miljoonaan vuonna 2018. Samalla Internet-talouden odotetaan kasvavan G20-maiden osalta seuraavien viiden vuoden aikana 8 prosenttia vuodessa, toteaa alueiden komitean lausunnon valmistelusta vastannut komitean jäsen, Espoon kaupunginvaltuutettu Markku Markkula.

- Huipputeknologiayritysten syntyä ja kasvua koskeviin edellytyksiin liittyvä lausunto on erityisen ajankohtainen aihe nyt, kun perinteiset teollisuuspoliittiset toimet eivät ole synnyttäneet kipeästi tarvittuja työpaikkoja ja kun marraskuussa työnsä aloittavan Jean-Claude Junckerin komissio valmistelee työohjelmaansa ja 300 miljardin euron investointipakettia, korostaa Markkula.

Alueiden komitean lausunto ehdottaa malleja, joilla edistää hightech-yritysten ekosysteemien syntyä ja kehittymistä Euroopassa. Näihin kuuluvat mm. luotonsaantimahdollisuuksien parantaminen, tehokas sääntely ja verotusjärjestelmä sekä yrittäjyyskulttuurin edistäminen ja yritysten riskivalmiuksien parantaminen.

Eri alueilta saatuihin kokemuksiin viitaten alueiden komitea esittää ”myönteisen muutoksen tien” synnyttämistä. Markkula korostaa, että tätä muutosta ei voi synnyttää vain johtotason päätöksin ja suunnitelmin.

- Etenkin nuorten oma-aloitteisuuteen perustuvat kokeilut ja pilotit sekä yrittäjämäinen uusi mentaliteetti ovat tämän menestyksen perusta, korostaa Markkula.

Alueilla tärkeä rooli yrittäjyyden edistämisessä

Markku Markkula muistuttaa, että paikallis- ja alueviranomaiset vastaavat kolmasosasta julkisia menoja ja kahdesta kolmasosasta julkisia investointeja.

- Tämä merkitsee että paikallis- ja alueviranomaiset ovat EU:n tavoitteiden saavuttamisen ja yrittäjyyden edistämisen kannalta ratkaisevassa asemassa. Yritykset sijoittautuvat sen perusteella, missä on tarjolla kehitykselle suotuisat olosuhteet, painottaa Markkula.

Huipputeknologiayritysten ekosysteemien edistämiseksi tarvitaan toimia julkishallinnolta, poliittisilta päättäjiltä, yritysmaailmalta, tiedeyhteisöltä, opiskelijoilta ja kaikilta muilta toimijoilta, ja niille tulee tarjota tarvittava yhteinen perusta ja kulttuuri. Koulutuksella on tässä ratkaiseva merkitys, sillä huippuosaaminen ja innovointi tulevat ihmisiltä, alueiden komitea toteaa lausunnossaan.

Yritysten hallinnollinen taakka olisi minimoitava, sillä joustavuus on aloitteleviin yrityksiin oleellisesti liittyvä tekijä. Tämän johdosta alueiden komitea ehdottaa, että alueellisia säännöksiä sekä yksinkertaistetaan että yhtenäistetään.

Verkossa olisi lisäksi tarjottava tietoa kaikista vaadittavista menettelyistä ja minimoitava niiden päällekkäisyys sekä mahdollistettava hallintomenettelyjen hoitaminen suoraan netissä. Tiedot olisi tarjottava sekä paikallisella kielellä että englanniksi.

Lisätietoja

Alueiden komitean jäsen, Espoon kaupunginvaltuuston jäsen Markku Markkula, p. 050 464 2455

 

FAKTALAATIKKO: EU:n alueiden komitea

EU:n alueiden komitea on 350-jäseninen, neuvoa-antava elin, jonka päätehtävänä on tuoda esille EU:n lainsäädännön valmistelussa jäsenmaiden kuntien ja alueiden näkökohdat.

Komitea antaa lausuntoja komissiolle, neuvostolle ja parlamentille useista EU-lainsäädännön asioista, kuten työllisyys-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöasioista ja aluepolitiikasta.

Komiteassa on yhdeksän suomalaisjäsentä, joista yksi edustaa Ahvenanmaata. Suomen Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Tagit