Tiedote, 

Alueiden komitean valtuuskunta kantaa huolta Itämeren alueen kehityksestä ja tilasta

(Kuntaliitto tiedottaa 14.8.2014) EU:n Alueiden komitean Suomen valtuuskunnan toiminta painottuu vahvasti kestävän kasvun tavoitteisiin. Esimerkiksi Itämeren alue meitä lähellä olevana kehittämisalueena on keskeinen, totesi Alueiden komitean valtuuskunnan puheenjohtaja, Laitilan kaupunginvaltuuston jäsen Pauliina Haijanen valtuuskunnan kesäkokouksessa Laitilassa torstaina. 

 

- Itämeren alueen strategia on ensimmäinen makroaluestrategia, jossa tavoitteena on yhteistyön avulla vastata niihin haasteisiin, joihin EU:n jäsenvaltiot ja alueet eivät yksin pysty. On tärkeää, että alueiden ja paikallisyhteisöjen välinen yhteistyö tiivistyy ja laajenee kattamaan unionin politiikan eri lohkoja ja ylittää myös sektorirajoja. Käytännön esimerkkinä on esimerkiksi niin sanottu Turku-prosessin, joka on Turun, Pietarin ja Hampurin yhteinen prosessi.

Prosessissa tehdään käytännön yhteistyötä venäläisen ja saksalaisten partnerien kanssa. Mukana on kaupunkien lisäksi, yliopistot, elinkeinoelämän edustus sekä kansalaisjärjestöjä.

- Itämeri-strategian tavoite on toimia paikallis- ja aluetason, jäsenvaltioiden ja unionin välisen yhteistyön instrumenttina erityisesti EU:n nykyisellä ohjelmakaudella, painottaa Haijanen.

EU:n alueiden komitea viettää tänä vuonna toimintansa 20-vuotisjuhlavuotta. Komitea on vakiinnuttanut asemansa EU:n päätöksenteossa. Myös yhteistyö muiden toimielinten, erityisesti Euroopan parlamentin kanssa on vakiintunut ja lisääntynyt. 

Useiden Alueiden komitean suomalaisjäsenten valmisteltavina olevat lausunnot liittyvät kestävän kasvun tavoitteisiin, muistutti Haijanen puheenvuorossaan.

- Espoon kaupunginvaltuuston jäsen Markku Markkula valmistelee lausuntoa aiheesta suotuisan toimintaympäristön luomisesta uusille huipputeknologiayrityksille. Säkylän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Satu Tietari on vihreä toimintasuunnitelma pk-yrityksille ja vihreän työllisyyden aloite -lausunnon raportoija. Kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Anne KarjalainenKeravalta valmistelee puolestaan lausuntoa tieto- ja viestintätekniikka-alan mahdollisuuksista kasvun lähteenä, sanoi Haijanen. 

EU:n alueiden komitea on 350-jäseninen, neuvoa-antava elin, jonka päätehtävänä on tuoda esille EU:n lainsäädännön valmistelussa jäsenmaiden kuntien ja alueiden näkökohdat. Komitea antaa lausuntoja komissiolle, neuvostolle ja parlamentille useista EU-lainsäädännön asioista, kuten työllisyys-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöasioista ja aluepolitiikasta. Komiteassa on yhdeksän suomalaisjäsentä, joista yksi edustaa Ahvenanmaata. Suomen Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Lisätietoja: 
Pauliina Haijanen, EU:n alueiden komitean Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja, puh. 0400 723 952

Tagit