Tiedote, 

Asiakkaiden tarpeet huomioiva Vuoden lastensuojeluteko haussa

(Lastensuojelun Keskusliitto, Huoltaja-säätiö ja Kuntaliitto tiedottaa 20.10.2014) Lastensuojelun Keskusliitto, Huoltaja-säätiö ja Kuntaliitto etsivät jälleen vuoden parasta kunnallista lastensuojelutekoa. Palkinnolla halutaan muistuttaa ennaltaehkäisevän työn tärkeydestä ja löytää uusia keinoja ottaa lapsen etu ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioon. Palkinnon saajaa voi ehdottaa kuka tahansa 12.12.2014 mennessä. 

Lastensuojelun Keskusliitto, Huoltaja-säätiö ja Kuntaliitto palkitsevat vuosittain parhaan kunnallisen lastensuojeluteon. Palkinnolla halutaan nostaa esiin kunnissa tehtävää lastensuojelun kehittämistyötä ja hyviä käytäntöjä sekä muistuttaa ennalta ehkäisevän työn tärkeydestä. Palkinnon avulla halutaan erityisesti löytää käytäntöjä, jotka ottavat perheen ja asiakasnäkökulman entistä paremmin huomioon. Palkinnon myöntämiskriteereissä painotetaan lapsen edun huomioimista sekä toiminnan vaikutuksia kunnalliseen päätöksentekoon lasten asioissa.

Palkinnon saajan valitsee ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja yhdessä asiakasraadin kanssa. Asiakasraadissa ovat edustettuina Osallisuuden aika ry:n sekä VOIKUKKIA -verkostohankkeen kokemusasiantuntijanuoret ja -vanhemmat. Osallisuuden aika ry on lastensuojelunuorten perustama yhdistys, joka kehittää yhdessä ammattilaisten kanssa lastansuojelua. Yhdistyksen taustalla on Nuoret kehittäjät -ryhmä, joka palkittiin toissa vuonna oikeusministeriön demokratiapalkinnolla. VOIKUKKIA -hankkeessa kehitetään ja tarjotaan tukea sijoitettujen lasten vanhemmille.

Palkintoa voi ehdottaa kuka tahansa 12.12.2014 mennessä ja palkinnon saaja julkistetaan Sosiaalijohdon neuvottelupäivillä 3.2.2015.

Lue lisää ja ehdota omaa suosikkiasi: www.lskl.fi/lastensuojeluteko

Kunnallinen lastensuojeluteko -palkinto myönnetään nyt kolmannen kerran. Aikaisemmin palkinnon ovat saaneet Imatran hyvinvointineuvola ja Nurmijärven kunnan varhaisen avoimen yhteistyön toimintamalli.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja, Ulla Salonen-Soulie, Huoltaja-säätiö, puh. puh. (09) 771 2186
Erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen, Kuntaliitto, 050 344 6884
Ohjelmajohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto, puh 040 838 4027

Suomen Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Kunnat.net on kuntatiedon keskus internetissä, johon on koottu keskeiset kunta-alan tiedot ja palvelut. Suomen kunnat ja kaupungit vastaavat noin 2/3 julkisista palveluista ja työllistävät kuntayhtymien kanssa lähes puoli miljoonaa henkilöä.www.kunnat.net

Lastensuojelun Keskusliitto on vuonna 1937 perustettu lastensuojelualan kattojärjestö, joka toimii aktiivisena vaikuttajana ja voimien yhdistäjänä lapsen oikeuksien asioissa sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla. Keskusliitto tavoittelee yhteiskunnassa tilannetta, jossa lasten tarpeet on aidosti asetettu etusijalle päätöksenteossa ja että lapselle kuuluvat oikeudet toteutuvat täysimääräisinä. Keskusliitolla on 91 jäsenjärjestöä ja 37 kunta- tai kuntayhtymäjäsentä. Linnanmäen huvipuistoa Helsingissä ylläpitävä Lasten Päivän Säätiö on toiminnan merkittävin rahoittaja. www.lskl.fi

Huoltaja-säätiö edistää kunnallista sosiaalipolitiikkaa ja vahvistaa sosiaalialan ammattilaisten osaamis- ja tietopohjaa. Säätiö vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon käynnistämällä keskustelua ja tarjoamalla tietoa ja taitoa päättäjille, työmarkkinaosapuolille sekä sosiaalialan ammattilaisille alan kehittämiseksi, uusien ratkaisujen löytymiseksi ja niiden juurruttamiseksi työkäytäntöihin. www.huoltaja-saatio.fi 

Tagit