Tiedote, 

Finlands kommuntidning Fikt panostaa sähköiseen kehitykseen

(Kuntaliitto tiedottaa 29.9.2014) Finlands Kommuntiding Fikt uudistuu, ja tavoitteet on asetettu korkealle. Parhaillaan projektiryhmä on luomassa täysin uudenlaista kuntasektorille tarkoitettua ruotsinkielistä alustaa. Alustasta, joka kulkee työnimellä Kommuntorget, tulee sähköinen kohtauspaikka kaikille kunta-asioista kiinnostuneille.

Video: Haastattelu Kristina Wikbergin kanssa (ruotsiksi)

Tavoitteena on, että uusi sähköinen palvelu tarjoaisi paikan jossa käydä elävää, aktiivista vuoropuhelua kunnallisista ja yhteiskunnallisista asioista ruotsiksi.

− Olemme jo kauan puhuneet interaktiivisuuden lisäämisestä – että meidän pitäisi informoida vähemmän ja kommunikoida enemmän. Haluamme luoda suoran yhteyden lukijoihimme ja yhteistyökumppaneihimme. Samalla tarjoamme kunnille, muille viestimille ja kolmannelle sektorille mahdollisuuden tuoda kauttamme esille omia uutisiaan, sanoo päätoimittaja Kristina Wikberg, joka on Kuntaliiton kansainvälisten ja ruotsinkielisten asioiden yksikön johtaja.

Ajatuksena on tarjota kaikille kunta-asioita koskeville ruotsinkielisille keskusteluille yhteinen foorumi, "Kuntatori". Tuleva Kommuntorget sisältää reaaliaikaisia uutisia koko kuntasektorilta, syväluotaavia taustoittavia reportaaseja, blogikirjoituksia eri toimijoilta, visualisointeja ja in-teraktiivisia työkaluja sekä linkkejä sosiaaliseen mediaan.

Sisällön tuottavat sekä Kuntaliiton omat toimittajat että yhteistyökumppanit, jotta "tori" voi tarjota jatkuvan uutistarjonnan kaikilta ruotsin- ja kaksikielisiltä paikkakunnilta. Kommuntorget pyrkii kokoamaan tärkeät tapahtumat ruotsin- ja kaksikielisissä kunnissa.

Printtilehdestä sähköiseksi toriksi

Tämän kehityksen myötä painettu Fikt-lehti siirtyy asteittain sähköiseen muotoon. Uuden sähköisen tuotteen arvioidaan olevan valmis vuonna 2017, ja silloin nykyinen painettu Fikt-lehti lakkaa olemasta.

− Visioni on että tavoittaisimme lukijamme joka päivä, vuorokauden ympäri, ei vain joka viides viikko, kuten on Fiktin tapauksessa. Haluamme siirtyä satunnaisesta lukijayhteydestä päivittäiseen kokoamalla olennaisia tapahtumia koko kuntakentältä. Haluaisin, että me myös Kuntaliiton asiantuntijoiden välityksellä voisimme nykyistä enemmän ja nopeammin osallistua ruotsinkielisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja siten tarjota lisäarvoa yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille, Wikberg sanoo.

Kommuntorget rakennetaan asteittain, testaten erilaisia rakennuselementtejä. Lukijoille halutaan antaa aikaa uusiin sähköisiin palveluihin totuttautumiseen.

– Uskomme kuitenkin, että Kommuntorget on osa tulevaisuutta. Toivon, että se pidemmällä aikavälillä omalta osaltaan lisää kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita ja politiikkaa kohtaan myös niiden joukossa, jotka eivä ole niin vihkiytyneitä näihin asioihin.

 

Lisätietoja:

Kristina Wikberg, Fiktin päätoimittaja ja ruotsinkielisten ja kansainvälisten asioiden yksikön johtaja, puh. 050 378 0466. Wikbergin tavoittaa maanantaina 29.9. klo 13.00–14.00.

Tagit