Tiedote, 

Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Pirkanmaan kuntapäivässä Tampereella 21.11.2014

Käsitys kunnasta määriteltävä uudelleen

(Kuntaliitto tiedottaa 21.11.2014) Kuntien ja valtion kesken tulisi määritellä selkeä käsitys kunnasta itsehallinnollisena yhteisönä ja laatia sen mukainen hallituskausien yli ulottuva strategia, sanoi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen perjantaina 21.11 Tampereella.

 

Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä kuntien rooli on muuttumassa huomattavasti. Myös monet muut muutokset vaikuttavat kuntien ase-maan. Kuntia koskeva strategia tulisi Kuntaliiton esityksen mukaan työstää parlamentaarisesti ja varmistaa sen ulottuminen yli hallituskausien.

- Tärkeää on selvittää, miten eri toimialojen ylikunnallisia tehtäviä voitaisiin koota yhteistoimintaorganisaatioihin kansanvaltaisessa ohjauksessa. Erikseen olisi selvitettävä yhteistoimintaorganisaatioiden rahoitusmalli ja mahdollinen verotusoikeus. Lisäksi tulisi selvittää uuden yhteistoimintamallin edellyttämät muutokset työnjakoon valtion alue- ja keskushallinnon kanssa.

 

- Erilaiset ratkaisut tulisi olla mahdollisia eri alueilla. Yhteistoimintaorganisaatioiden tulisi olla alueellisesti toimivia kokonaisuuksia. Kaikilla yhteistoimintaorganisaatioilla tulisi olla samat lakisääteiset tehtävät ja mahdollisuus ottaa kuntien päätöksillä muita tehtäviä.

 

Sote-uudistuksen jälkeen kunnille jää yhä merkittävä määrä tehtäviä. Kunnat ovat merkittävä kansanvallan toteuttaja kunnallisen itsehallinnon puitteissa. Kunnat vastaavat jatkossakin huomattavasta osasta julkisten palveluiden, kuten kunnallistekniikan, yhdyskuntasuunnittelun, ympäristön sekä päivähoidon ja esi- ja perusopetuksen palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. Kuntien rooli paikallisen ja alueellisen elinvoiman edistäjänä korostuu.

 

- Kuntien rooli muuttuisi sote-uudistuksen toteutuksen myötä palvelujen järjestäjästä niiden tuottajiksi pääsääntöisesti kuntayhtymien kautta. Isolle osalle kuntia tämä ei olisi kovin suuri muutos, koska pienet ja keskisuuret kunnat ovat jo nyt järjestäneet palveluiden tuotannon yhteistyössä keskenään. Suurempien kaupunkien rooli muuttuisi uudistuksen myötä melkoisesti, Kietäväinen arvioi.

 

Kietäväisen mukaan on erittäin tärkeää, että kuntien vaikutusvalta ja kansalaisten äänen kuuluminen turvataan sote-alueiden päätöksenteossa. Kunnat tulisivat olemaan jatkossakin keskeisin sote-palvelujen rahoittajataho.

 

Lisätietoja:
Timo Kietäväinen, puh. 0400 486 043