Tiedote, 

Kunnat kehittävät varautumistaan sähkökatkoksiin ja muihin häiriötilanteisiin

(Kuntaliitto tiedottaa 24.9.2014) Kuntaliitto ja Huoltovarmuuskeskus tiivistävät yhteistyötään kuntien häiriötilannevarautumisen parantamiseksi. Uudessa KuntaHUOVI -projektissa kehitetään kuntien, pelastuslaitosten ja muiden viranomaisten kanssa yhtenäisiä toimintamalleja ja konkreettisia työkaluja normaaliolojen häiriötilanteisiin varautumiseen.

Projektin päätavoite on jalkauttaa varautumisen yhtenäiset perusteet sekä parhaat käytännöt kaikkien kuntien käyttöön eri puolilla Suomea, kuvaa projektipäällikkö Jaakko Pekki Kuntaliitosta.

Kuntien varautumisen kehittämiseksi Kuntaliitossa käynnistetty kaksivuotinen projekti toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen kuuluvan Huoltovarmuuskeskuksen tuella.

Varautumiseen panostaminen ajankohtaista

Viranomaiset ja sähköyhtiöt, voimatalouspooli ja Huoltovarmuuskeskus järjestivät tiistaina Rovaniemellä VALVE 2014 -harjoituksen, jossa testattiin kansallista sähkönpalautusta koko Suomea koskevassa sähkökatkossa.

Vaikka paljon hyviä toimenpiteitä on jo tehty jatkuvuudenhallinnan parantamiseksi, on kunnilla, kuten muillakin toimijoilla, vielä paljon kehitettävää häiriötilanteisiin varautumisessa. Pidämme siksi tärkeänä, että saamme Kuntaliiton kautta toteutetun projektin avulla nostettua häiriötilanteiden hallintaan liittyvää osaamista sekä yhtenäisiä perusteita, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen johtaja Jyrki Hakola.

Myrskyjen ja muiden sään ääri-ilmiöiden yhteydessä sähkökatkokset ja muut normaaliolojen häiriötilanteet vaikuttavat voimakkaasti kuntien toimintaan ja kuntalaisten arkeen. Panostukset varautumiseen sekä jatkuvuudenhallintaan, eli edellytyksiin pitää yhteiskunta toimintakuntoisena kaikissa tilanteissa hyödyttää koko väestöä, arvioi Pekki.

Lisätietoja: 
Kuntaliitto
projektipäällikkö Jaakko Pekki, p. 050 462 5357
pelastustoimen kehittämispäällikkö Jussi Rahikainen, p. 040 527 4425

Huoltovarmuuskeskus
johtaja Jyrki Hakola, p. 0295 0510 30
johtaja Tuija Kyrölä, p. 0295 0510 70

 

Lisää aiheesta

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!