Tiedote, 

Alueiden komitea:

Kunnat vahvemmin edistämään digitaalista taloutta

(Kuntaliitto tiedottaa 5.12.2014) Euroopan unionin alueiden komitean 4.12.2014 antama lausunto esittää keinoja, joilla Eurooppa voi hyödyntää ICT-alan mahdollisuuksia kasvun lähteenä ja uusien työpaikkojen luojana lähivuosina. Komitea korostaa, että kunnilla on keskeinen rooli digitaalisen infrastruktuurin rakentamisessa ja digitaalisten taitojen opettamisessa kansalaisille.


Lausunnon laatijana toimi Keravan kaupunginvaltuuston jäsen Anne Karjalainen, joka huomauttaa, että nykyiset toimet EU:n tasolla eivät ole olleet riittäviä digitaalisten sisämarkkinoiden aikaansaamiseksi.

 – Jopa puolella kansalaisista ICT-osaaminen on joko matalalla tasolla tai osaamista ei ole lainkaan. Maailman 10 johtavan ICT-yrityksen joukkoon ei liikevaihdon perusteella sijoitu yhtään eurooppalaista yritystä, toteaa Karjalainen.

Digitaalinen talous on Euroopalle tärkeä keino edistää kestävää talouskasvua. Euroopan komission mukaan vuoteen 2020 mennessä Eurooppa voisi kasvattaa bruttokansantuotettaan 4 prosenttia vauhdittamalla digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystä. Julkishallinto puolestaan voisi alentaa kustannuksiaan 15–20 prosenttia viranomaispalveluita sähköistämällä.

Digitalisaatio edistää myös työllisyyden kasvua. Arvioiden mukaan pitkällä aikavälillä Euroopan yhteisillä digitaalistrategiaan liittyvillä toimenpiteillä voidaan luoda jopa 3,8 miljoonaa uutta työpaikkaa talouden eri lohkoille.

Lausunnossaan alueiden komitea korostaa, että EU:n sekä kansallisen ja kuntatason viranomaisten tulisikin helpottaa ICT-alan yritysten perustamista sääntelyä joustavoittamalla ja helpottamalla rahoituksen saantia.

– Jotta uusia työpaikkoja saadaan synnytettyä, kotitalouksille ja yrityksille on tarjottava nopeat ja vakaat tietoliikenneyhteydet. Alueiden komitea on huolissaan siitä, että seuraavan sukupolven teknologia edellyttää vieläkin suurempaa kaistanleveyttä, joka lisää kustannuksia, Karjalainen huomauttaa.

Painopiste ihmislähtöisiin palveluihin ja avoimeen dataan

Alueiden komitea esittää EU:lle, alueille ja paikallisille toimijoille konkreettisia toimia ICT-alan tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Teknologialähtöisen tuotekehityksen rinnalla tulisi kiinnittää huomiota ihmislähtöisten menetelmien, palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen.

– Tähän asti on edetty liikaa tekniikka edellä. Ihminen pitää nostaa keskiöön, Karjalainen toteaa.

Alueiden komitea katsoo, että vahva digitaalinen identiteetti on lähtökohta digitaalisen talouden hyödyntämiselle. Kaikkien hallinnon eri tasojen tulee huolehtia siitä, että ihmisillä on riittävät digitaaliset ja yrittäjyystaidot. Ihmisten tulee pystyä hyödyntämään uutta teknologiaa täysimittaisesti, analysoimaan suuria tietomääriä, ymmärtämään kyberturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, parantamaan työllistettävyyttään ja luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Alueiden komitea kannustaa myös tiedon avoimuuteen. Vapaasti saatavilla oleva julkisen sektorin tieto lisää talouskasvua ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille sijaintipaikasta riippumatta.

– Suurien tietomäärien, eli big datan, hyödyntäminen avaa lähivuosina uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta sen hyödyntäminen julkisella sektorilla on vielä vähäistä, Karjalainen muistuttaa.

Lisätietoja:
Alueiden komitean jäsen, Keravan kaupunginvaltuuston jäsen Anne Karjalainen, puh. 050 539 0744

 

 

EU:n alueiden komitea

EU:n alueiden komitea on 350-jäseninen EU:n toimielin, jonka päätehtävänä on tuoda esille EU:n lainsäädännön valmistelussa jäsenmaiden kuntien ja alueiden näkökohdat. Komitea antaa lausuntoja komissiolle, neuvostolle ja parlamentille useista EU-lainsäädännön asioista, kuten työllisyys-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöasioista ja aluepolitiikasta. Komiteassa on yhdeksän suomalaisjäsentä, joista yksi edustaa Ahvenanmaata. Suomen Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.