Tiedote, 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kainuun kuntapäivässä Suomussalmella 23. huhtikuuta

Kunnilla oltava selkeä rooli sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa

(Kuntaliitto tiedottaa 23.4.2014) Kuntien rooli uuden sote-mallin rahoituksessa ja palvelujen tuottamisessa on tärkeää määritellä selkeästi, totesi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kainuun kuntapäivässä 23. huhtikuuta.

Sote-uudistuksen valmistelua ohjaava puolueiden edustajista koostuva ohjausryhmä on aloittanut toimintansa, ja sen on määrä laatia lakiesitys toukokuun loppuun mennessä. Uudistuksen asiantuntijaryhmässä on myös Kuntaliiton edustus.

– Valmistelun aikataulu on erittäin kireä, jos tarkoituksena on saada aikaan sote-malli, jossa kaikki keskeiset kysymykset on ratkaistu. On kuitenkin tärkeää, että käsitys siitä, mikä on kunnan rooli uudessa sote-mallissa, saadaan muodostettua mahdollisimman pian.

Puolueiden yhteisten sote-linjausten mukaan kunnat ovat jatkossakin mukana palvelujen tuottamisessa.

– On erittäin tärkeää, että lähipalvelut, kuten terveyskeskukset, vanhusten palvelut tai sosiaalihuollon palvelut säilyvät jatkossakin lähellä ihmistä. Kunnista löytyy maan vahvin käytännön kokemus sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä asukaslähtöisesti.

Kietäväinen muistutti, että kuntalaisen on oltava uudistuksen keskiössä. Lainsäädäntöä ei tule rakentaa hallinnon näkökulmasta. Myös maan alueelliset erityispiirteet pitää ottaa valmistelussa huomioon.

Avoimia kysymyksiä riittää

Timo Kietäväinen huomautti, että monia periaatteita tulevaisuuden sote-mallissa on vielä ratkaistava. Mitä tarkoitetaan uudessa sote-mallissa palvelujen järjestämisellä ja tuottamisella? Millaisella tavalla palvelut rahoitetaan? Mikä on sote-alueen rooli ja kunnan rooli? Mikä on henkilöstön asema? Miten sote-kiinteistöomaisuus järjestetään?

– Tärkeää on varmistaa, että nykyisen lainsäädännön mukaiset yhteistoiminta-alueet jatkavat toimintaansa normaalisti niin kauan, kunnes uusi sote-rakenne astuu voimaan.

Lisätietoja:
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043 

Tags