Tiedote, 

Kunnille annettava lisää voimavaroja ja toimivaltaa työllisyysasioissa

(Kuntaliitto tiedottaa 20.5.2014) ‒ Julkisen talouden kestävyysvaje ei pienene sillä, että valtio siirtää kustannuksiaan kuntien vastuulle, muistutti Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen työllisyyden huippuseminaarissa Vantaalla tiistaina. 


Hallituksen päätöksen pohjalta valmistellun lakiesityksen mukaan vuoden 2015 alusta lähtien työttömyysturvalakia muutetaan siten, että kuntien vastuu pitkäaikaistyöttömistä lisääntyy. Uudistuksella tavoitellaan 150 miljoonan euron säästöä valtion menoihin.

‒ Korkea ja pitkittyvä työttömyys aiheuttaa jo nyt merkittävän taloudellisen taakan kunnille. Työttömien perusturvan rahoitusvastuun lisääminen uhkaa haudata kuntien tekemän hyvän kehitystyön heikossa työmarkkina-asemassa olevien ohjaamiseksi työelämään. Aktiivinen työllisyydenhoito vaatii resursseja ja toimivaltaa. Se on mielekästä talouden elvyttämistä, Kietäväinen sanoi.

‒ Rahoitusvastuun siirto kunnille ei ole linjassa hallituksen kuntataloutta koskevien linjausten kanssa. Kunnille ei pidä säätää uusia vastuita ilman siihen osoitettua riittävää rahoitusta. Pitkäaikaistyöttömien perusturvan rahoitusvastuun siirto pitää toteuttaa kustannusneutraalisti. Miksi kuntataloutta tulee kiristää tälläkin tavalla?

Kunnille tulee antaa työllisyyden hoidossa lisää toimivaltaa, jotta kunnat selviävät uudistuksen mukanaan tuomista uusista haasteista.

Hahmoteltu passiivituen lisääntyvä rahoitusvastuu kohtelee erityisesti rakennemuutoskuntia epäreilusti. Monissa kunnissa on käynnissä YT-neuvotteluja, ja on jopa jouduttu turvautumaan irtisanomisiin. Kunta ei voi silloin voi itse työllistää palkkatuella rajoitusten takia. Lisäksi palveluverkossa tehtävät muutokset saattavat aiheuttaa sen, ettei kuntouttavan työtoiminnan paikkojakaan ole enää yhtä paljon tarjolla.

‒ Kunnat eivät nykyisessä suhdannetilanteessa pysty omilla toimillaan vaikuttamaan juurikaan työttömyysturvan maksuosuuden kehitykseen.

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen  0400 486 043

Tagit