Tiedote, 

Kunnille laaditaan eettisiä ohjeita

(Kuntaliitto tiedottaa 11.2.2014) Kuntaliitto ryhtyy valmistelemaan pelisääntöjä sille, miten kuntahallinnossa tulee suhtautua kuntiin kohdistuvaan edunvalvontaan.

​Vastikään valmistui ehdotus valtion virkamiesten eettisistä ohjeista ja muun muassa karenssiajasta johtavan virkamiehen siirtyessä yksityiselle sektorille. Myös kuntalain kokonaisuudistuksen tueksi halutaan saada ohjeita käytännön tilanteisiin.

- Eri tahot pyrkivät vaikuttamaan kuntien päätöksentekoon muun muassa kaavoituksen ja hankintojen yhteydessä. Tasapuolisuuden ja esteellisyyden säädökset ovat selkeät, mutta yksittäistapauksiin tarvitaan toimintaohjeita, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

- Kunnat ovat monessa tapauksessa paljolti riippuvaisia ulkopuolisten tahojen tuottamaan tutkimustietoon ja muuhun materiaaliin, kun omat resurssit ovat pienet.  Tällöin pitäisi pystyä kuitenkin varmistumaan tiedon luotettavuudesta ja riippumattomuudesta.

- Kuntajohtamisen ja sektoriasiantuntemuksen kokemukselle on kysyntää yksityisellä sektorilla. Pelisääntöjen tulisi olla selkeät silloin, kun siirrytään ostajan roolista myyjän puolelle. Toisaalta ei pidä tehdä liian vaikeaksi joustavaa urakehitystä, Mäki-Lohiluoma korostaa.

Kuntaliiton työryhmä alkaa valmistella ohjeita keväällä uuden kuntalain valmistelun jatkoksi.

 

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, 050 364 7883
Lakiasiain johtaja Arto Sulonen, 0400 850 232

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista