Tiedote, 

Kuntaliiton hallitus:

Kunnista löytyy vahvin käytännön kokemus sote-uudistuksen valmisteluun

(Kuntaliitto tiedottaa 10.4.2014) Kuntaliiton hallitus pitää sote-ratkaisun parlamentaarista valmistelua hyvänä lähtökohtana uudistuksen edistämiseksi. Valmistelussa on kuultava kuntakentän näkemyksiä. Kunnista löytyy maan vahvin käytännön kokemus sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä asukaslähtöisesti. 
 

Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen tulee toteuttaa kuntalaisten tarpeista lähtien ja demokraattisessa ohjauksessa. Kuntaliitto muistuttaa, että uudistuksen keskeisenä tavoitteena on ollut peruspalvelujen turvaaminen ja kehittäminen. Kuntalaisen on oltava uudistuksen keskiössä. Lainsäädäntöä ei tule rakentaa hallinnon näkökulmasta.

Valmisteltavassa uudessa organisaatiomallissa on kyettävä tasapuolisesti huomioimaan niin perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon kuin erikoissairaanhoidon tarpeet sekä lähipalvelujen toimivuus. Uudistuksella on tavoiteltava tuloksellisuuden lisäämistä. Kuntaperusteisen järjestelmän vahvuutena on ollut kyky limittää toisiinsa asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja ja sosiaali- ja terveyspalveluja käytännön arjessa. Tätä kokemuspohjaista osaamista on hyödynnettävä uudistusta suunniteltaessa. Jos eri alojen tarpeiden huomioiminen jää vähiin, ei uudistukselle asetettuja tuottavuus- ja vaikuttavuustavoitteita saada aikaiseksi.

Uusi sote-malli edellyttää runsasta lainvalmistelutyötä, joten kesään tähtäävä valmisteluaikataulu on hyvin kireä. Myös tästä syystä on tärkeää, että kuntien ääni saadaan kuuluviin tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. Maan alueelliset erityispiirteet pitää ottaa valmistelussa huomioon.

Avoimia kysymyksiä on paljon lähtien palvelujen järjestämisen ja tuottamisen määrittelemisestä. Kuntien rooli päätöksenteossa ja hallinnossa on auki, samoin palvelujen rahoituksen kanavoiminen. Hankintalainsäädännön vaikutukset on selvitettävä, kuin myös henkilöstön asema ja omaisuusjärjestelyt. Paikallisen yhteistyön hyödyt pitää saada mukaan järjestelmään.

Kuntaliitto kannattaa nykyisen lainsäädännön mukaisten yhteistoiminta-alueiden jatkamista kunnes uusi sote-rakenne astuu voimaan.

Kuntaliiton hallituksessa ovat edustettuina kokoomus, sdp, keskusta, perussuomalaiset, vihreät ja vasemmistoliitto.

Lisätietoja:

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman, 040 577 6255
Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, 050 364 7883
Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, 040 334 5813

 

Lisää aiheesta

Tagit