Tiedote, 

Kuntaliitto: Hallitus kuuli osittain kuntien ahdinkoa

(Kuntaliitto tiedottaa 28.8.2014) Kuntaliitto on tyytyväinen hallituksen budjettimuutoksiin, mutta pettynyt ratkaisuihin kuntatalouden kokonaisuuden osalta. Samalla kun jo luvattua tehtävien karsimista lykätään, lisätehtäviä tulee runsaasti kuntien maksettavaksi ja valtionosuuksia leikataan lisää. Peruspalvelujen valtionosuus putoaa neljällä prosenttiyksiköllä runsaaseen 25 prosenttiin.


Oppivelvollisuusiän kaavamaisesta nostosta luopuminen ja opetuksen lisärahoitus antavat mahdollisuuden opetuksen sisäiseen kehittämiseen, mutta samalla tämä aiheuttaa kunnille lisämenoja.

Työttömien aktivointitoimenpiteisiin budjetissa osoitetaan välineitä, kuten Kuntaliitto on odottanut, mutta kunnille korvaukseksi osoitettu 75 miljoonaa euroa on täysin riittämätön. Kuntien kustannukset nousevat uudistuksen seurauksena jopa 300 miljoonaa euroa. Päätetty toimivallan lisäys kunnille työttömien aktivoimiseksi on myönteinen ja pitkään odotettu.

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä on tiedossa hallituksen mukaan noin 350 miljoonan euron säästöt. Miljardin euron tasoa tavoitellaan erityisesti uudella sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten hallintajärjestelmällä, jota vasta ryhdytään valmistelemaan. Tähän valmisteluun Kuntaliitto on otettava mukaan.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen on aitoa ja sen vaikutukset pystytään todentamaan.

- Tässä taloudellisessa tilanteessa lisätehtäviä ei pitäisi säätää. Jos kuitenkin näin tehdään, kustannukset tulee arvioida realistisesti ja valtion tulee kantaa kokonaisvastuu lisämenoista, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

Uusia tehtäviä ja velvoitteita ovat muun muassa työmarkkinatuen ja työttömien aktivoinnin kuntavastuun kasvattaminen, sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus, kotihoidontuen puolitus puolisoiden kesken sekä esiopetuksen muuttaminen velvoittavaksi. On tärkeätä että uudistusten sisältö muokataan sellaiseksi, että budjettiin varatut määrärahat riittävät.

Kuntaliitto paheksuu myös sitä, että valtio leikkaa itselleen kiinteistöveron sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutuottojen kasvun, yhteensä noin 80 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 toteutuva asiakasmaksu-uudistus vähentää lisäksi kuntien asiakasmaksutuloja yli 100 miljoonalla eurolla vuodessa.

- Säätämällä lisävelvoitteita tilanteessa, jossa valtionosuuksia leikataan voimakkaasti valtio pakottaa kunnat veronkorotusten lisäksi ottamaan lisävelkaa sekä tinkimään palvelutasostaan. Tämä lisää kuntien ja kuntalaisten välistä epätasa-arvoa. Ilman valtionosuusleikkauksia kuntatalous olisi tasapainossa, Kietäväinen muistuttaa.

Sote-uudistus ja tietotekniset ratkaisut tuovat säästöjä, mutta vasta vuosien päästä.

Hallitusohjelman mukaisesti kansalaisten veroperusteiden muutokset korvataan kunnille täysimääräisesti.

Lisätietoja:

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043

Verotuksen erityisasiantuntija Jukka Hakola, p. 050 411 7112

Erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveydenhuollon talousasiat, Tero Tyni, 
p. 050 364 8163

Opetus- ja kulttuuriyksikön vs. johtaja Marja Lahtinen, p. 050 4311887

 

Lisää aiheesta

Tagit