Tiedote, 

Kuntaliitto hämmästynyt varhaiskasvatuslakiesityksen puuttuvista kustannusarvioista

(Kuntaliitto tiedottaa 18.12.2014) Opetus- ja kulttuuriministeri Krista Kiurun tänään eduskunnalle antama lakiesitys lasten päivähoidosta annetun lain muuttamiseksi sisältää merkittäviä puutteita lain kustannusvaikutuksista.

​- Lain valmistelussa on jätetty kustannusten arviointi kokonaan tekemättä, huomauttaa varhaiskasvatusasioiden erityisasiantuntija Jarkko LahtinenKuntaliitosta.

- Etenkin lakiesitykseen kirjattu ryhmäkokorajoite ja velvoite laatia kaikille lapsille henkilökohtainen suunnitelma tulevat tuomaan sekä lisätehtäviä että lisäkustannuksia kunnille. Näistä ei ole tehty kustannusarvioita.

Nykyiset toimintamallit turvaavat jo sopivat ryhmäkoot

Jos lakiesityksen ehdotukset ryhmäkokomitoituksiin toteutuvat nyt esitetyssä muodossa, voidaan joutua perheiden kannalta epäkäytännöllisiin ratkaisuihin. 

- Oikeiden ryhmien muodostaminen on päiväkodin johtajien tehtävä, ja nykyisten suhdelukusäädösten puitteissa on täysin mahdollista taata käytännölliset ja joustavasti toimivat ryhmät, Lahtinen arvioi.

Koko ikäryhmälle tehtävien varhaiskasvatussuunnitelmien osalta Kuntaliitto katsoo, että päätösvallan on oltava yksittäisissä kunnissa. Liitto pitää sen sijaan hyvänä, että erityistä tukea tarvitseville lapsille laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Lakiesityksen mukaan varhaiskasvatussuunnitelma koskisi niitä lapsia, jotka ovat päivähoitopalvelujen piirissä.

- Lain yksityiskohtaisissa perusteluissa esitetään, että lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen tulisi ensisijaisesti olla kasvatustieteen kandidaatin tehtävä. Nykyisten kelpoisuusehtojen mukaan myös sosionomin koulutus lisättynä varhaiskasvatuksen opinnoilla antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtävään, muistuttaa Jarkko Lahtinen.

Varhaiskasvatuslain valmistelussa kiirehditty turhaan

Kuntaliitto pitää varhaiskasvatuslakia hätäisesti valmisteltuna.

- Kuntaliitto pitää erittäin valitettavana, että vaalikauden lopun kiireiden vuoksi lopullista lakiesitystä ei ole tuotu kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan KUTHANEKin käsittelyyn lain edellyttämällä tavalla, pahoittelee Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta.

Parlamentaarisen ryhmän työaika liian lyhyt

Sivistyspoliittisen ministeriryhmän asettama parlamentaarinen ryhmä on saamassa tehtäväkseen käsitellä 18.12.2014-23.1.2015 linjausesitykset koskien varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuutta, mitoitusta ja rakennetta. Kuntaliitto pitää esitettyä runsaan kuukauden mittaista parlamentaarisen ryhmän valmisteluaikaa kohtuuttoman lyhyenä.

- Koska kyse on merkittävästä ja kuntatalouteen suuresti vaikuttavasta uudistuksesta, laaja kuntien kuulemiskierros olisi tarpeen. Aikataulun vuoksi sen järjestäminen on kuitenkin mahdotonta, arvioi Päivärinta.

Lisätietoja:

Terhi Päivärinta, johtaja, opetus ja kulttuuri, p. 050 590 4796

Jarkko Lahtinen, erityisasiantuntija, varhaiskasvatus, p. 050 3614 526

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.