Tiedote, 

Kuntaliitto ja STM avaavat sote-neuvontapalvelun kunnille

(Kuntaliitto ja sosiaali- ja terveysministeriö tiedottavat 16.10.2014) Kunnille tarjotaan lokakuun puolivälistä lähtien sote-neuvontapalveluja Kuntaliiton ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä.

Muutostuen tavoitteena on tukea kuntia, kuntayhtymiä sekä uudistusta suunnittelevia projektiorganisaatioita palvelurakennemuutoksen eri vaiheissa sekä lisätä vuoropuhelua kuntien ja valtion välillä.

- Sote-uudistus on lähivuosien mittavimpia kunta-alaa koskevia uudistuksia, jonka toteutuksen tueksi tarvitaan laaja-alainen muutostukiohjelma, sanoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Antti Kuopila, joka vastaa muutostukipalvelun koordinoinnista.

- Uutta organisoitumista varten tarvitaan tietoa ja ohjeita. Vanhoja kuntayhtymiä on purettava ja rakennettava uusia. Lisäksi on tehtävä henkilöstö- ja omaisuusjärjestelyjä sekä sovitettava yhteen tietojärjestelmiä.

Neuvontapalvelun tarkoituksena on tarjota kunnille sekä alueille maksutonta matalan kynnyksen asiantuntijaneuvontaa ja kanava keskusteluun.

Kokonaisuuden eri osa-alueet neuvonnassa mukana

Neuvontapalvelut keskittyvät talouteen, juridiikkaan, palvelujen sisältökysymyksiin, henkilöstöasioihin sekä muutoksen johtamiseen, viestintä mukaan lukien. Kuntaliiton sote-neuvonnan asiantuntijat ovat kuntien tavoitettavissa sähköisesti ja puhelimitse.

- Neuvontapalvelussa keskitytään käsittelemään kysymyksiä jotka koskevat sote- uudistuksen suunnittelua ja toteutusta, kuvaa Kuopila.

- Saatujen kysymysten avulla rakennamme usein kysytyistä kysymyksistä tietopankin, joka julkaistaan nettisivulla www.sote-neuvonta.fi. Marraskuusta lähtien kuntien käyttöön tulee myös sote-neuvonnan palvelupuhelin.

Neuvontapalveluun saapuvissa kysymyksissä Kuntaliiton asiantuntijat tekevät yhteistyötä STM:n asian-tuntijoiden kanssa kysymysten vastaamiseksi.

Sote-neuvontapalvelun ensimmäinen vaihe kestää kolme kuukautta. Neuvontapalvelu palvelee molemmilla kotimaisilla kielillä sekä tarvittaessa englanniksi. Palvelun rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. 

Lisätietoja:
Kuntaliitto, erityisasiantuntija Antti Kuopila, p. 050 345 2390
STM, neuvotteleva virkamies Kari Haavisto, p. 0295 163342

Tags