Tiedote, 

Kuntaliitto kutsuu kuntajohtajat yhteiseen verkostoon

(Kuntaliitto tiedottaa 4.11.2014) Kuntaliitto haluaa entisestään vahvistaa verkostoitumistaan kuntajohdon kanssa. Uutena yhteistyön muotona Kuntaliitto on kutsunut alueellisesti edustavan joukon kuntajohtajia vaikuttamaan ajankohtaisten aiheiden äärelle. Erityyppisten kuntien kuntajohtajista koostuvan niin sanotun Ryhmä 44:n tavoitteena on sparrata Kuntaliittoa ja toisiaan edunvalvonnassa, kehittämistoiminnassa ja palveluissa. 


– Tiivistämme vuoropuhelua kuntajohtajien kanssa, jotta saamme mahdollisimman erilaisten kuntien tilanteita ja näkemyksiä vahvemmin esiin ajankohtaisten edunvalvonnallisten haasteiden valmisteluun, kertoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Lisäksi ryhmän tehtävänä on tuoda esiin kuntajohdon arjen haasteita ja näkemyksiä, joilla voidaan vaikuttaa Kuntaliiton hallitustyöskentelyn valmisteluun. Se käy myös vuoropuhelua kuntakentän muutosilmiöistä, niiden ennakoinnista ja reagoinnista yhdessä Kuntaliiton kanssa.

Ryhmä 44 on saanut nimensä verkostoon kutsutuista 44 kuntajohtajasta. Ryhmän paikoista kolmasosa vaihtuu toimintakausittain.

– Tavoitteena on, on että kaikille kuntajohtajille tarjotaan mahdollisuus osallistua ryhmän toimintaan vuorollaan, Mäki-Lohiluoma sanoo.

Verkostossa on 42 Kuntaliiton kutsumaa kuntajohtajaa. Lisäksi yksi paikka verkostossa on varattu Kuntajohtajat ry:n puheenjohtajalle ja yksi paikka Ahvenanmaan kunnille. Kaikille jäsenille nimetään henkilökohtainen varaedustaja.

Ryhmä kokoontuu viisi (5) kertaa ensimmäisellä toimikaudella, joka on 1.11.2014–31.12.2015. Ryhmän toimintamallista tehdään arviointi, ja arvioinnin tulokset sekä toiminnan jatkon linjaukset nostetaan keskusteluun Kuntajohtajapäivillä elokuussa 2015.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, puh. 050 364 7883
Kehityspäällikkö Markus Pauni, puh. 050 439 5612

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista