Tiedote, 

Opiskelijahuoltolaki voimaan elokuussa:

Kuntaliitto kysyy kunnilta opiskelijahuoltolain toimeenpanosta

​(Kuntaliitto tiedottaa 19.5.2014) Kuntaliitto lähettää tänään Manner-Suomen kuntiin kyselyn, jossa kunnat voivat arvioida opiskelijahuoltolain toimeenpanoa sekä lain kustannus- ja muita vaikutuksia. Kysely on osa Kuntaliiton käynnistämää lainsäädännön vaikutusten arviointiin liittyvää kehitystyötä. Opiskelijahuoltolaki astuu voimaan 1. elokuuta.

Ensimmäisen kerran kuntia pyydettiin etukäteen arvioimaan opiskelijahuoltolain vaikutuksia syksyllä 2013. Tuolloin vastanneiden kuntien huolena oli, miten saada tarvittavaa lisätyövoimaa, jotta lain vaatimukset voidaan täyttää.

Lisäksi kunnat arvioivat, että lain kustannusvaikutukset ovat käytännössä huomattavasti arvioitua suuremmat. Kuntaliiton ennakkoarvion mukaan lain kustannusvaikutukset kunnille olisivat vuositasolla vähintään 50 miljoonaa euroa. Hallituksen ennakkoarvion mukaan kustannukset olisivat noin puolet siitä eli 26,2 miljoonaa euroa.

– Uusi laki lisää kuntien tehtäviä ja velvollisuuksia vaikka yhteiskunnassa ollaan yhtä mieltä siitä, etteivät kuntien taloudelliset voimavarat riitä aiemminkaan säädettyjen tehtävien hoitamiseen. Kyselyllä selvitetään, minkälaisia todellisia vaikutuksia lain toimeenpanolla on sekä minkälaisia vaikutuksia tämän lain tehtävillä ja velvoitteilla on kunnan muiden tehtävien ja palvelujen järjestämiseen ja resursointiin, kehittämispäällikkö Marja Lahtinen sanoo.

Kyselyn tulokset julkaistaan heinäkuun lopussa.

Lakien vaikutuksia arvioitava perusteellisesti

Kuntaliitto vaatii, että uusien lakien vaikutuksia kuntien toimintaan tulee arvioida sekä lain valmisteluvaiheessa että lain voimaan tulon jälkeen.

– Todellista kuvaa vaikutuksista ei saada, jos arviointi tehdään vain kerran. Lainsäädännön vaikutusten tunnistamisessa pelkkä ennakkoarviointi on vaillinainen, sillä se sisältää liian paljon epävarmuutta tulevista hyödyistä ja haitoista. Jälkikäteisen arvioinnin kautta saadaan selville todelliset vaikutukset ja myös ei-toivottavat sivuvaikutukset, erityisasiantuntija Sini Sallinen sanoo.

Kuntaliitto jatkaa opiskelijahuoltolain vaikutusten arviointia vielä keväällä 2015. Tuolloin kuntia pyydetään kertomaan toteutuneista lain vaikutuksista kunnissa. 

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Marja Lahtinen, p. 050 4311887
erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen, p. 050 344 6884
erityisasiantuntija Sini Sallinen, p. 050 464 5662 

Tagit