Tiedote, 

Kuntaliitto peruspalveluohjelmasta: Valtion kuntaleikkaukset arvioitua suuremmat

Hallituksen kehysratkaisuun sisältyvä peruspalveluohjelma paljastaa, että kuntiin kohdistuva leikkauslinja jatkuu edelleen. Kuntien valtionosuuksia leikataan merkittävästi ja uusin keinoin, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen valtiovarainministeriön tänään julkistamasta peruspalveluohjelmasta.

– Tähän mennessä kunnat ovat kantaneet valtiota huomattavasti suuremman vastuun julkisen talouden säästötoimenpiteiden toteuttamisesta. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia on leikattu istuvan hallituksen toimesta aiemmilla päätöksillä jo noin 1 300 miljoonalla eurolla ensi vuoden osalta. Tänään julkistetut päätökset nostavat leikkaussumman yli 1 400 miljoonaan euroon. Lisäksi tulevat opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusleikkaukset, huomauttaa Kietäväinen.

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja korotetaan 40 miljoonalla eurolla ja kiinteistöverotuksen prosenttirajoja muutetaan niin, että eräiden kuntien verotulot kasvavat noin 54 miljoonaa euroa. Nämä kuntien tulot viedään kuitenkin kokonaan valtiolle vähentämällä kaikkien kuntien valtionosuuksia vastaavalla summalla.

– Tämä on hyvin poikkeuksellista valtio-kuntasuhteessa, toteaa Timo Kietäväinen.

Kuntien valtionosuudet on tarkoitettu muun muassa kuntalaisten terveydenhuollon, vanhuspalveluiden, päivähoidon ja koulutuksen lakisääteisten tehtävien rahoittamiseen.

– Hallituksen rakennepakettiin sisältyvien kuntiin kohdistuvien toimenpiteiden, kuten esimerkiksi oppivelvollisuuden pidentämisen, kustannusarviot ovat alimitoitettuja, huomauttaa Timo Kietäväinen.

– Kuntien työllisyyskustannuksia merkittävästi kasvattava työmarkkinatukiuudistus toteutetaan jo ensi vuoden alusta lukien. Sen kustannusvaikutukset kunnille ovat 150 miljoonaa euroa.

Hallitus on arvioinut valtion toimenpiteiden kiristävän kuntataloutta ensi vuonna reilut 200 miljoonaa euroa. 

– Vaikutukset kuntien talouden kiristymiseen ovat todennäköisesti selvästi esitettyä suuremmat. Edessä on kuntaverojen kiristyksiä, kuntalaisten omavastuun kasvua ja palvelujen laadun heikentymistä, sanoo kuntatalouden apulaisjohtaja Reijo Vuorento.

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043 
Reijo Vuorento, apulaisjohtaja, kuntatalous, p. 050 66 741

 

Liite
Hallitusohjelman ja kehysriihen päätösten vaikutukset kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen

 

Lisää aiheesta

Tagit