Tiedote, 

Viidellä kärjellä hallitusohjelmaan:

Kuntaliitto tukee talouden vakauttamista, työllisyyttä ja elinvoimaa

(Kuntaliitto tiedottaa 12.11.2014) Alueiden elinvoiman sekä kuntatalouden lujittaminen tulee kirjata eduskuntavaalien jälkeen hallitusohjelmaan Suomen nostamiseksi kasvuun. Kuntaliiton hallitus päätti keskiviikkona liiton hallitusohjelmatavoitteista, jotka tukevat uudistumista ja selviytymistä vaikeassa taloustilanteessa.


Kuntaliitto tavoittelee hallitusohjelmaan painotuksia viidellä kärjellä: kuntatalouden perustan lujittaminen, kunnallishallinnon joustavuuden lisääminen, alueiden ja kuntien elinvoiman vahvistaminen, kunnan roolin selkeyttäminen ja rakenteiden ja prosessien hallittu uudistaminen sekä kuntalähtöisyyden ja paikallisen yhteisöllisyyden voimistaminen. Konkreettisia tavoitteita on 28.

Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet lähestyvät julkisen talouden ja kuntalaisten peruspalvelujen turvaamista monelta eri suunnalta. Keskeinen tavoite on sovittaa kestävällä tavalla yhteen kuntien tehtävät ja velvoitteet sekä niiden rahoitus. Tärkeänä välineenä tässä nähdään valtion ja kuntien yhteinen kuntatalousohjelma, jonka osana olisi myös sosiaali- ja terveysmenojen hallintajärjestelmä. Riippumattoman tahon tulisi arvioida säädösten ja määräysten vaikutuksia.

Kuntaliiton hallitus pitää kuntatalouden näkymiä huolestuttavina. Hallitus muistuttaa, että kuntien tehtäviä on edelleen lisätty, mutta kunnat ovat onnistuneet sopeuttamaan toimintaa ja kääntämään henkilöstön määrän laskuun. Myös kuntajohdolle tehdyssä kyselyssä tärkeimmäksi tavoitteeksi seuraavalle hallituskaudelle nousi kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen ja sitä kautta kuntatalouden tasapainottaminen.

Kuntataloutta voidaan vahvistaa laajentamalla kuntien veropohjaa pääomaverotukseen sekä ympäristö- ja liikenneperusteisiin veroihin. Tämä kohdistaisi nykyistä paremmin kuntien tuottamien palvelujen kustannukset niiden käyttöön. Kuntaliitto vaatii myös kuntien harkinnanvaraisten rahoitusavustusten palauttamista.

Kunnat toivovat joustavuutta, kokeilutoimintaa ja mittaristojen kehittämistä, jotta toiminnan tuottavuutta, tuloksellisuutta ja laatua voidaan kehittää luotettavalla pohjalla ja paikallisten olosuhteiden mukaan. Kuntien roolin määrittelyä varten esitetään parlamentaarisesti työstettävän strategian laatimista.

Kansalaisten omatoiminen arjen selviytyminen on entistä tärkeämpää.  Sähköisten palvelujen ja laajakaistan rakentaminen ovat kuntien ja kuntalaisten kannalta merkittäviä hankkeita.

Alueiden ja kuntien elinvoiman vahvistaminen lähtee kaavoituksen ja asuntopolitiikan uudistamisesta. Valtion ja kuntien yrityspalvelujen yhteistyötä on tehostettava. Kuntien omaa hankintatoimintaa on kehitettävä muun muassa innovaatioita hyödyntäen.

Työttömien aktivointia tulee vahvistaa hyödyntämällä kuntakokeilujen tuloksia, joustavoittamalla lainsäädäntöä ja lisäämällä kuntien toimivaltaa ja voimavaroja. Työperäistä maahanmuuttoa Kuntaliitto haluaa lisättäväksi hallitusti.

Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet hyväksyttiin Kuntaliiton hallituksessa keskiviikkona. Tavoitteita voidaan tarpeen mukaan tarkistaa helmikuussa 2015 ja vielä uudelleen eduskuntavaalien jälkeen. Varsinainen eduskuntavaalipäivä on sunnuntaina 19. huhtikuuta.

Lisätietoja:

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Antti Lindtman, 040 577 6255
Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, 050 364 7883
Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, 0400 486 043
Erityisasiantuntija Arto Koski, 050 542 9299

 

Lisää aiheesta

Tags