Tiedote, 

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman Kuntaliiton sidosryhmätilaisuudessa Brysselissä

Kuntaperusta on vahva valtti EU:ssa

(Kuntaliitto tiedottaa 2.4.2014) – Suomalainen kuntajärjestelmä kestää kansainvälisen vertailun, ja sen hyvistä tuloksista voivat muut ottaa mallia. Suuren sote-uudistuksen toteutuksessa pitää huolehtia siitä, että kuntapohjainen, demokraattinen hyvinvointijärjestelmä ei pääse rapautumaan, sanoi Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman liiton eurovaalitilaisuudessa Brysselissä.

Kuntaliitto esitteli kuntakentän eurovaaliteemoja sidosryhmilleen Brysselissä. Lindtmanin mukaan suoma-lainen EU-politiikka turvaa parhaimmillaan kansalaisten hyvinvointia sekä Suomessa että muissa EU-maissa tukeutumalla suomalaisen kuntajärjestelmän vahvuuksiin.

– Monilla EU:n politiikka-aloilla on suora vaikutus kuntien toimintaan. Toisaalta monilla aloilla voidaan esi-tellä hyviä tuloksia nimenomaan suomalaisen kuntajärjestelmän ratkaisuista. Oivalluksia ja saavutuksia löytyy niin alueellisen elinvoimaisuuden, kestävän kehityksen kuin kuntalaisten hyvinvoinnin alueilta.

EU:n komissio tarkastelee etukäteen julkisten talouksien budjetteja syksyllä ja antaa suosituksia keväällä. Tähän prosessiin pitää kunnat ottaa paremmin mukaan.

– Maakohtaisten suositusten merkitystä tule selventää. Valvonta ei saa rajoittaa kuntien budjettivaltaa. Kunnat tulee ottaa mukaan keskusteluun, jota käydään lähinnä jäsenvaltioiden ja komission välillä, jotta kunnat voivat aidosti vaikuttaa niitä koskevaan sääntelyyn, Lindtman painotti.

Kuntaliiton hallitus on hyväksynyt liiton eurovaaliohjelman tavoitteet. Keskeistä on kuntien aseman parantaminen EU:n päätöksenteossa. Lainsäädäntöä tulee yksinkertaistaa samoin kuin kansallisessa sääntelyssä pyritään lisäämään joustavuutta ja sitä kautta tuottavuutta. EU:sta tulevan lainsäädännön vaikutuksia kuntiin tulee selvittää jo hyvissä ajoin valmisteluprosessin aikana. 

– Pohjoismaisen kuntaperusteisen hyvinvointimallin erityispiirteet on syytä ottaa pohjaksi EU:n päätösten valmistelussa. Meillä ei myöskään ole mitään syytä itse unohtaa kuntaperusteisen järjestelmän vahvuuksia, Lindtman muistutti.

Lisätietoja:
Antti Lindtman, puh. 040 577 6255

 

Lisää aiheesta

Tagit