Tiedote, 

Kuntaliitto soteratkaisusta:

Kuntaperusteinen malli katoaa – perustason palvelut turvattava

(Kuntaliitto tiedottaa 23.3.2014) Maan hallituspuolueiden ja oppositiopuolueiden tänään sopima sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus rakentuu viiden alueellisen järjestäjän varaan ja kuntaperusteinen malli katoaa. Kokonaisratkaisu on yllättävä kuntien näkökulmasta ja tulee muuttamaan kuntien roolia suuresti.


– Hallinnollisena alueena uudet sote-alueet ovat erittäin suuria ja kuntayhtymien jäsenkuntien määrä suuri. Jotta palvelut todellisuudessa voisivat toimia kuntalaisten parhaaksi, alueellinen asiantuntemus on tärkeää. Perustason palvelut on turvattava myös jatkossa, painottaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen.

 

Keskeiset kysymykset edelleen auki

– Laaja poliittinen yhteisymmärrys on positiivinen asia, mutta nyt esitetty ratkaisu jättää kuitenkin pääosan keskeisistä kysymyksistä jatkovalmistelun varaan. Uuden organisaation on pystyttävä aidosti integroimaan perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto ja erikoissairaanhoito.

Kuntaperusteisen järjestelmän vahvuutena on ollut sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kunnan muiden hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen yhteys.

– Mikäli sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluja ei kyetä kehittämään tasapuolisesti, on vaarana, että kaikki toimii erikoissairaanhoidon ehdoilla, arvioi Tuula Haatainen.

– Tietojärjestelmien kannalta ratkaisu on hyvä.

Kunnat ovat pääosin toivoneet kuntayhtymämallia yhteistyömalliksi antamissaan lausunnoista ja Kuntaliitto on omissa lausunnoissaan painottanut, että koko sote- palvelujen järjestämiskokonaisuuden pitää olla selkeä ja liitto on edellyttänyt kuntayhtymämallia yhtenä järjestämismallina.

 

Kuntakentän osaamista tarvitaan jatkovalmisteluissa

Kuntaliiton ja kuntakentän edustusta tarvitaan uudistuksen jatkovalmistelussa. Kuntaliiton hallitus on painottanut, että sote-uudistuksen lähtökohtana pidetään lähipalveluiden saavutettavuuden turvaamista.

– Tästä on muistettava pitää kiinni kun lähdetään sopimaan konkreettisesti uudistuksen yksityiskohdista, painottaa Haatainen.

Kuntaliiton hallitus on linjannut tavoitteen, että kuntien välisen äänivallan tulisi kuntien välisessä soteyhteistyössä määräytyä asukasmäärän mukaisessa suhteessa. Uudessa mallissa tämä on toteutettava ja äänileikkureista pitää luopua.

– Valtion on jatkossakin osallistuttava sote-palvelujen rahoitukseen valtionosuusjärjestelmän kautta riittävässä määrin. Koska viiden alueellisen järjestäjän rahoitus on linjattu perustuvan kunnilta painotetun kapitaation perusteella, tulee valtionosuuksien myös jatkossa tulla kunnille, analysoi Haatainen.

Lisätietoja:
Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja, p. 040 334 5813 
Tarja Myllärinen, johtaja, sosiaali- ja terveysasiat, p. 050 596 9866

 

Lisää aiheesta

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista