Tiedote, 

Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma elinvoimafoorumissa Turussa:

Kuntien elinvoiman lisääminen minihallitusneuvotteluiden tavoitteeksi

(Kuntaliitto tiedottaa 10.6.2014) Tulevien minihallitusneuvotteluiden on vahvistettava kuntien elinvoimaa. Tärkeää on varata rahoitusta kuntien rakennusten peruskorjauksiin, liikennehankkeisiin sekä laajakaistaohjelman toteuttamiseen.

 

– Alueiden työllisyyttä, mutta myös hyvinvointia laajemmin, voidaan vahvistaa kuntien rakennusten peruskorjauksia, erityisesti homevauriokorjauksia tukemalla, totesi Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Turussa kolmen maakunnan yhteisessä elinvoimafoorumissa.

Myös perusväylänpitoon, pieniin liikennehankkeisiin ja joukkoliikenteen hoitoon suunnatut varat kohentavat alueiden elinvoimaa ja työllisyyttä.

– Laajakaistaohjelman resursseja lisäämällä on mahdollista ylläpitää elinvoimaa syrjäseuduillakin. Laajakaistayhteydet ovat edellytys myös monien suunniteltujen uudistusten etenemiselle, kuten kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamiselle, sähköisille ylioppilaskirjoituksille, etäpalvelujen käytölle sekä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiselle, Mäki-Lohiluoma sanoi.

Elinvoimaa rakennetaan kunnissa

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma muistutti, että kuntien merkitys suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa on keskeinen. Kunnat tarjoavat kunnallisen itsehallinnon puitteissa kansalaisille keskeisiä vaikutuskanavia, järjestävät ja tuottavat julkiset palvelut sekä vahvistavat paikallista ja alueellista elinvoimaa.

Kuntaliiton pian päättyvässä Elinvoiman eväät -projektissa on keskitytty kuntien elinvoiman rakentumiseen ja vahvistamiseen.

Aihetta tutkivan Tampereen yliopiston professori Arto Haverin mukaan kunta pitää keksiä uudelleen – sekä valtakunnan tasolla, että yksittäisissä kunnissa. Kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen osallisuuden kautta voidaan merkittävästi vaikuttaa elinvoimaisuuteen.

Kaikki kunnan päätökset vaikuttavat elinvoimaisuuteen, joka on hankinnoista, taloudesta, osaamisesta, palveluista ja yhteisöllisyydestä muotoutuva kokonaisuus.

– Turussa elinvoimaa on vahvistettu luomalla myönteistä mielikuvaa esimerkiksi kulttuuripääkaupunkihankkeen avulla. Keskeisiä hankkeita elinvoiman lisäämiseksi ovat olleet myös liikenneyhteyksien kehittäminen sekä uusi kevyen liikenteen silta Aurajoen yli, jolle kehitetään keskustan vetovoimaisuutta jalankulkijan näkökulmasta, Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma mainitsi.

Lisätietoja:
Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, p. 050 364 7883
tutkimuksesta professori Arto Haveri, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, p. 040 190 4020 

Tagit