Tiedote, 

Valtuutettu saa palkkiota keskimäärin 70 euroa kokoukselta

Laaja selvitys luottamushenkilöiden palkkioista valmistui

(Kuntaliitto tiedottaa 5.3.2014) Luottamushenkilöiden palkkiot ovat nousseet edelliseltä valtuustokaudelta noin viidenneksen. Valtuutetun ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio valtuustokauden 2013–2016 alussa on keskimäärin 70 euroa, valtuuston puheenjohtajan 101 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 100 euroa.

Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton selvityksestä, jossa on kartoitettu kaikkien Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden palkkioita ja korvauksia.

Luottamushenkilöiden työstä palkitaan useimmiten edelleen kokouspalkkioilla, mutta etenkin eri toimielimien puheenjohtajat saavat entistä useammin vuosipalkkioita. Valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkio oli keskimäärin 2 006 euroa, hallituksen puheenjohtajan 2 500 euroa ja toimialalautakunnan puheenjohtajan 864 euroa.

Palkkiot ja korvaukset vievät kunnan käyttötalouden palkka- ja palkkiomenoista noin 0,5 prosenttia.

Kaikki palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset ovat luottamushenkilölle verotettavaa tuloa. Lisäksi puolueet perivät palkkioista yleensä vapaaehtoista luottamushenkilömaksua eli niin sanottua puolueveroa.

Kuntaliiton selvitykseen on koottu kunnittaiset palkkiotiedot kuntien valtuustoista, hallituksista ja muista toimielimistä. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan ansiomenetyskorvauksia, erilliskorvauksia sekä muita korvauksia kuten tietoliikenneyhteyksiä. Kuntakohtaisesti on tarkasteltu myös luottamushenkilömaksuja eli niin sanottua puolueveroa. Puoluevero vaihtelee kunnittain ja puolueittain.

Kuntaliitossa on seurattu luottamushenkilöiden palkkioiden yleisyyttä ja palkkioiden tasoa systemaattisesti vuodesta 2001.

Alin kokouspalkkio 15 euroa

Palkkiot ovat yleensä sitä suurempia, mitä enemmän kunnassa on asukkaita. Alle 2 000 asukkaan kunnissa valtuuston jäsenen kokouspalkkio oli keskimäärin 43 euroa ja yli 100 000 asukkaan kunnissa keskimäärin 197 euroa.

Osassa kuntia on päätetty pitää kokous- ja vuosipalkkiot erittäin pieninä, eikä korotuksia palkkioihin ole tehty vuosikymmeniin. Vehmaalla on Manner-Suomen alhaisimmat palkkiot. Valtuutetun ja hallituksen kokouspalkkio on siellä 15,15 euroa.

Korkeinta kokouspalkkiota maksettiin Helsingissä. Helsingissä valtuuston puheenjohtajan kokouspalkkio on 470 euroa ja valtuutetun 355 euroa. Yli 100 000 asukkaan kunnista pienin valtuuston kokouspalkkio oli Lahdessa, jossa valtuuston puheenjohtajan palkkio oli 203 euroa ja valtuutetun 135 euroa.

Osa palkkioiden noususta selittyy kuntaliitoksilla

Kunnissa luottamushenkilöiden palkkiotasoa tarkistetaan yleensä kerran valtuustokaudessa. Useimmiten muutokset astuvat voimaan valtuustokauden alussa. Osa kunnista tekee kertakorotuksia ja osa vuosittaisia indeksikorotuksia.

Luottamushenkilöiden palkkiot nousivat kuluvalle valtuustokaudelle valtuustokauden 2009–2012 alusta keskimäärin viidenneksen. Korotus on ollut samansuuntainen niin valtuuston ja hallituksen kuin lauta-, toimi- ja johtokuntien kokouspalkkioiden osalta.

Edelliseen valtuustokauteen verrattuna palkkioiden nousu on nyt ollut maltillisempaa, sillä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkiot nousivat valtuustokauden 2005–2008 alusta valtuustokauden 2009–2012 alkuun keskimäärin noin 28 prosenttia.

Lisätietoja:
tilastoasiantuntija Sirkka-Liisa Piipponen, p. 050 448 3366
tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, p. 050 337 5634

Liittyy aiheeseen: kunnanvaltuusto palkka, kunnallisvaltuutetun palkka

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!